Mithat Direk

Mithat Direk

İlaçlama ile neyi önleyebiliriz?

İlaçlama ile neyi önleyebiliriz?

Birkaç gün önce belirli bölgelerdeki sineklerden şikayetle, belediyelerin ilaçlama yapmadığından bahsediliyordu. Oysa birçok kimse bilmez ama sinekler aslında organik kirleri yıkayan ya da pislikleri yok eden canlılardır. Eğer koku ve organik pislikler giderse sineklerde kendiliğinden yok olurlar. İnsanların giderek daha fazla kırsaldan şehirlere doğru kayması ve şehirlerin kalabalıklaşması, birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bunların başında kirlilik ve kirletme kavramları vardır. Olmaması gerekenlerin olduğu yerde olması nedeniyle kirlilik oluşmaktadır. İnsan faaliyetlerinin sonucu bir kirliliğin ortaya çıkması normaldir. Bu, çok insan varsa çok kirlilik olacağı anlamına da gelmektedir. Öyleyse giderek kalabalıklaşan şehirlerde kirliliğin de artması normaldir. Şüphesiz kirliliğin ortaya çıkması kadar onun temizlenmesi ya da kirliliğin ortadan kaldırılması da çok önemlidir. Aksi durumda kirliliğin bir süre sonra yaşam kalitesini düşürmesi, yaşamdan keyf almayı kısıtlaması yanında, orada yaşayan toplulukların ya da insanların mutsuz olmasına doğrudan etkisi vardır. Şehirlerde oluşan organik atıklar nedeniyle çok miktarda sinek ortaya çıkabilmektedir. Bunun giderilmesi amacıyla belediyelerin ilaçlama yapması ve bunun giderek artması insanların da bu ilaçlardan etkilenmesi sonucunu doğurmaktadır. Zira böcek öldürmede kullanılan ilaçlar, sineklerin ve diğer böceklerin sinir sistemine etki ile onların kontrol edilmesini sağlıyor. Burada en önemli konu ise böceklerdeki sinir hücreleri ile insanlardaki sinir hücrelerinin birbirine benzemesi ve ilaçlamalardan insan sinir hücrelerinin ve iletiminin de etkilenmesidir. Bu durumda yapılan ilaçlamalar doğrudan insanları da etkileyecektir. Bu türden yapılan ilaçlamalar sinir hücrelerine nasıl etki etmektedir? Sinekleri öldürmede kullanılan insektisitler, böceklerin sinir sistemlerini etkileyerek uyarıyı sürekli hale getirmekte ve böcekte reaksiyon olarak devamlı titreme, kasılma, felç ve ölüm görülmektedir. Diğer bir ifade ile böceklerin sinir sistemleri bozulmakta böylece kontrol altına alınabilmektedir. Genelde böcek öldürücü ilaçların etki mekanizması sinir sistemi işleyişini bozarak oluşmaktadır. Dolayısıyla böceklerdeki sinir hücreleri ile insandaki sinir hücrelerinin benzerlikleri göz önüne alındığında, yapılan ilaçlamaların insanı da etkilemesi kaçınılmazdır. Bu nedenle şehirlerde yapılan ilaçlamalar, her ne kadar insanı sinek-böcek gibi unsurlardan arındırsa da insanın sinir sistemi ve işleyişini olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle böceklere ya da sineklere karşı yapılacak ilaçlamalardan önce fayda/zarar dengesinin doğru tespit edilmesi gerekir. Yani rastgele ilaç ve ilaçlama makinelerinin alınarak sineklerle mücadele etmek doğru değildir. Bunun yerine atıkların ve sıvı birikintilerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar ile sineklerin gelişme ve çoğalmasının önlenmesine yönelik çalışmaların yapılması daha doğrudur. İlaçlama ancak geçici bir çözümdür ve kalıcı çözümler üzerinde çalışmak gerekir. Buna uygun mevzuat ve uygulamalar “sıfır atık” projesi ile hayata geçirilmiştir. Ancak toplumdaki alışkanlıkların buna uygun davranmayı kısıtladığı bilinmektedir. Oysa çözüm hemen yanıbaşımızda ve çok daha kolaydır. Yapılacak iş basittir. Çöpünü rastgele atma, ayrıştır, ilgili yerlere bırak, böylece ne sineklerle ne de böceklerle uğraşmak durumunda kalınmaz. Temiz bir yeri kirletmek kolaydır, önemli olan kirletmemektir. Bu nedenle çocuklarımızdan başlayarak yapılacak olan iş, önce kirletmemeyi, kirletilince de doğru yöntemlerle temizlemeyi öğretmek olmalıdır. Bu konuda görev ev hanımlarına düşmekte, öncelikli olarak onlara temizlik konusunda bilgilendirme yapılmalıdır. Televizyonlarda bir takım süslü şekillerde yapılan temizlik yarışmaları ya da benzeri uygulamalar gerçeği yansıtmaktan çok uzaktır. Bu nedenle onlara bakarak karar almak doğru bir yaklaşım değildir. Sineklerle mücadelede bireysel olarak mekanik mücadele yapılmalı, koku ve ultrasonik ses yayan alet ve ekipmanların kullanılması ile de kalıcı ve etkili mücadele yapılmalıdır. Belediyelerin ise özellikle su birikintisi ve çöp alanlarının ilaçlanmasında (lokal ilaçlama) etkili çalışma yapması gerekmektedir. Aksi durumda hemen her yerin ilaçlanması ile herkes bir şekilde zehirlenmektedir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mithat Direk Arşivi

3 F

09 Ocak 2024 Salı 00:01
SON YAZILAR