Künye

İdea Grup İletişim ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.

İmtiyaz Sahibi
Ahmet Baydar
info@ahmetbaydar.com

Genel Yayın Yönetmeni
Erhan Dargeçit
edargecit@gmail.com

Sorumlu Yazıişleri Müdürü
Gamze Erdoğan
haber@anadoludabugun.com.tr

Spor Yazıişleri Müdürü
Fatih Şeker
spor@anadoludabugun.com.tr

Mali Danışman
Hakan Ceylan

Hukuk Danışmanı
Av. Batuğhan Erdem

Reklam ve Halkla İlişkiler
Mustafa Çelik
reklam@anadoludabugun.com.tr

WEB Editörleri
Hatice Karakuş
haticekarakus4203@gmail.com

Fatih Talayhan
fatihtalayhan@gmail.com

İdare Yeri
Yazır Mahallesi Abbas Sokak No: 3/1 42040 Selçuklu/Konya
Telefon: 0332 351 43 43

Yer Sağlayıcı

anadoludabugun.com.tr