Mithat Direk

Mithat Direk

Gelecekte yazılar

Gelecekte yazılar

Bilgisayarlarda binomiyal sistem üzerinden oluşturulan dil, dünyada konuşulan ya da yazılan diğer dilleri yok etmeye devam etmektedir. Bugün kullanılan birçok alfabe ve dil gelecekte kullanılmayacaktır. Bunun yerine şekil ve resimlerden oluşan bir dil etkin şekilde kullanılacaktır. Sosyal medyanın bu derece hızlı gelişmesi, karşılıklı konuşma yerine farklı şekil, emoji ve diğer işaretlerin kullanılmasını yazı ile değil, kısaltmalarla duygu ve düşüncelerin anlatılmasına imkân vermiştir.

Zaten öteden beridir kullanılan uzak ve gürültülü ortamlarda ya da stratejilerdeki el, kol hareketleri ile garip seslerin daha gelişmiş şeklini bugün bilgisayarlar aracılığı ile yapıyoruz. İletişimin temeli mesaja dayanır. Daha yalın ifade ile doğru mesajların doğru algılanması, mesajın iletilmesindeki vasıtanın da mesajı doğru taşıması gerekir. Aksi durumda yanlış anlaşılmalara bu da iletişimin aksamasına neden olur. Bu bakımdan digital teknoloji mesajları hızlı ve etkin biçimde taşımakla birlikte, yanlış anlaşılmalara neden olmamak içinde çok sayıda arayüz geliştirmiştir. Diğer bir deyişle bir gülme işaretinin bile onlarca farklı şeklini kolayca kullanıma dahil etmiştir. Böylece aslında iletişimi genişletmiş, daha kolay biçimde insanların birbirilerini doğru anlamalarına yardımcı olmuştur. Ancak mesajlardaki hızlı iletişim, bazı durumlarda mesajın içeriğinden çok anında cevap verme biçimine dönüşmüş, bu da sağlıklı düşünmeyi engeller bir hal almıştır. Oysa esas olan gelen mesaja hemen cevap vermek değil, doğru cevabı verebilmektir.

Değişen teknoloji, iletişimin şeklini de değiştirerek eskiden ya da uygun olmayan ortamlarda yapılan haberleşmeyi kendine uygun şekle getirdi. Haberleşme sisteminde temelde değişen hiçbir şey olmamasına karşılık, hızlanan verici ve alıcı arasındaki mesaj iletimi anlama yerine anında cevap vermeyi zorunlu hale getirdi. Vasıtaların ya da mesajın iletişim biçiminin de değişmesi tüm sistemlerin harf ve rakamlardan oluşan mesajlar ile şifrelemeyi, kendi dünyasından emojiler ile değiştirdi.

Mesajlar ve yollar değişse de ilk insandan günümüze alıcı ile verici arasındaki mesaj alım biçimi değişmedi. Her zaman yanlış anlamalar oldu/olacaktır. Diğer yandan mesajın şifrelemesinin ortadan kalkması ile mesaj okuma şekli de değişti. Özellikle duyguların anlatıldığı birçok söz ve yazı ile anlatılan ifadeler daha kısa işaretlere dönüşmüş durumda. Bu durum günümüz teknolojisinin geldiği nokta olarak anlaşılabilir. Ancak giderek ilerleyen teknoloji artık yazıyı da yok etmek üzere, bunun yerine sesli komutlarla iş yapan robotlar, yapay zekâ uygulamaları, yine yazısız anlatılar, insanların yazma ya da geleceğe mesaj bırakma isteklerini de yok etmiştir.

Etrafınıza bir bakın, kaç kişi yazı yazabiliyor. Birçoğu yazı yerine fotoğraf ya da ekrana işaretlemenin, hesaplama yerine makinenin gösterdiği sonuca bakmanın gerçekliğini yaşıyor. Dolayısıyla gelecekte insanlar artık yazmayacak, şekil, grafik ya da ekranda çıkan şekillere işaretlemeler yapacaklar. Bu durum insanların birbirilerine gönderdikleri mesajların birçokları tarafından anlaşılamamasına, kişiye özel birtakım mesajların gönderilememesine yol açmaktadır. Oysa iletişimin temeli mesaja dayanır. Kaynağın doğru mesaj göndermesi, alıcının da doğru anlaması büyük önem taşır. Bu bakımdan mesajların algılanmasında da niyetler ciddi önem taşır.

Sanal ortam bu mesajların içindeki niyetleri ya da duyguları vermekten çok uzaktır. Digital dünya yanlış anlaşılmaya bu bakımdan çok elverişlidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mithat Direk Arşivi
SON YAZILAR