Mithat Direk

Mithat Direk

Z Kuşağı Nedir?

Z Kuşağı Nedir?

Herkesin dilinde bir Z kuşağı var. Nedir bu Z kuşağı. Aslında hemen her dönemde bir Z kuşağı var. Bu durum insanın yaş aldıkça kendinden daha genç olanların iş bilmediği, yapamadığı gibi algısının ya da ön yargısının bir sonucudur. Her kuşak kendisinden sonra gelen kuşağı beğenmez, onu bilgisizlikle suçlar. Oysa çok iyi biliyoruz ki her zamanın kendine özgü düşünce yapısı, olaylara bakışı ya da sorunları çözme biçimi vardır. Bu nedenle herşey gelişmekte, değişmekte ve farklılaşmaktadır. Diğer bir ifade ile övünülen büyümenin altında yatan neden budur. Büyümek ile birçok konu değişmekte, dün olan dünde kalmakta hergün dünya yeniden kurulmaktadır. Hz Mevlana bu konuya dikkat çekerek “dün dünde kaldı düne dair ne varsa cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek” gerek diyerek, değişimin olduğunu söylemiştir. Bir başka düşünür de “kesin olan bir şey varsa hiçbirşeyin kesin olmadığı, hatta bu bile” diyerek, hergün var olan değişimi açıklamıştır. Öyleyse açık ve net olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Z kuşağı hemen her dönemde vardır, var olmaya devam edecektir. Hatta mezuniyetlerde alt devre, üst devrenin ortaya çıkması bu değişimin var olmasından kaynaklanmaktadır. Babam rahmetli anlatırdı, ortaokula giderken yürüyerek giderler, çantalarında beslenme götürürler, öğle aralarında yerlermiş. Bizim aile çiftçi olduğu için evden tandır ekmeği götürür, şişede pekmez olur, pekmezi içer, ekmeği de kuru kuru yermiş. Bizim kuşak ise darbelerle büyüyen, sokak olaylarına karışan ya da karışmayan okula devam etmesi geçim mücadelesi nedeniyle kesintiye uğrayan bir kuşaktır. Okulumuzun (lise) yakınında yiyecek satan bir dükkân olmadığı için yakındaki bakkaldan alınan ekmek arası yumurta ile öğle yemeklerini geçiren, eğer harçlığı olan var ise yanına bir gazoz alır ya da çeşme suyu ile öğle yemeklerini geçirirlerdi. Bugün o zamanın koşullarında lise olmadığı gibi 3 hatta 4 çeşit seçenekler içine protein dengesi gözetilerek verilen yemekler söz konusu olmaktadır. Görüldüğü gibi zaman her dönemde kendisine farklı seçenekler ile döneminin gerçeklerini sunmaktadır. Böylece her dönem kendisinden sonra gelen dönemi tembellik, az çalışma, kolaycılık ile suçlamakta, kendi döneminde bunların olmadığını iddia etmektedir. Bugün herkes tarafından tembellikle suçlanan, bilgisiz olarak adlandırılan Z kuşağının çok hızlı bilişim teknolojilerini kullandığı hemen herşeyi internet üzerinden çözme peşinde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bizim kuşak klasik davranış sergileyen kitap okuyan, okuduğunu sorgulayan ve kendi sabit fikirleri olan bir davranış sergiliyor. Oysa günümüz gençliği biraz ukala biraz çok bilmiş, hayatını sosyal medyada yapılan postlarla yönlendiren bir davranış sergiliyor. Belki bizim kuşağa ters gelen saniyelerle yarışma günümüz gençliğinin yaşam biçimi olmuş. Bizler sabır gösterirken günümüz kuşağının sabır göstermesi çok mümkün görünmüyor. Bu bakımdan kuşak farklılıklarını anlamak yerine onlarla doğru iletişim kurma, anlaşma yollarını arama ön planda olmalıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mithat Direk Arşivi

3 F

09 Ocak 2024 Salı 00:01
SON YAZILAR