Mithat Direk

Mithat Direk

Suyu bilir misiniz?

Suyu bilir misiniz?

Sözlük anlamı iki hidrojenle bir oksijen atomundan oluşan, doğal sıcaklıkta sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız maddedir. Ancak suyun insan yaşamında, toplumların hayatında ve medeniyetlerin oluşmasındaki durumuna baktığımızda bu anlamın çok ötesinde anlamları olduğu görülür. Su gibi aziz ol sözü bunu anlatan en güzel sözcüktür. Suyun en büyük özelliği bulunduğu kabın şeklini almasıdır. Bu bakımdan hemen herkesi su, bulunduğu çevreyi ise kap olarak değerlendirebiliriz. Su, sadece sıvı şekilde bulunmaz, maddenin diğer şekillerine uyumlu olarak katı ve gaz halde de bulunur. Bu nedenle içinde büyük bir enerji barındırır. Suya büyük bir güç olarak bakmak da mümkün. Suyun büyük bir güç olduğunun farkında olan insanoğlu suyu tarih boyunca kullanmıştır. Önceleri suyun sıvı olarak gücünden faydalanırken, 1760 tarihinde buharın güç olarak kullanılması ile başka bir devir başlamış, sanayi devriminin temelleri atılmıştır. Bugünde kullanılan watt kelimesinin bu tarihte buharın enerji olarak kullanılmasını sağlayan James Watt’ın ismine ithafen verildiği bilinmektedir. Böylece suyun sanayileşmeye katkısı, suya bambaşka bir anlam kazandırmıştır. Diğer yandan suyun buz hali daha farklı bir kullanım alanı meydana getirmiştir.

Görünen o ki gelecek suyun daha farklı kullanım alanlarını ortaya çıkaracak, suya sahip olanlar güç sahibi olacaklardır. Dikkat edilirse iklim değişikliği, suyun rejimini değiştirecek suyun akışkan hali ve bunda bulunan güç insana zarar verir şekle gelecektir. Suyun en büyük kaynağı yağmurdur. Ancak yağmurun birden bardaktan boşanırcasına değil, yavaş ve sürekli olanı faydalıdır. Öte yandan kar şeklinde yağışı ya da katı (buz) hali dünyanın beslenmesi açısından gereklidir. Eğer suyun sadece bir formu olsaydı, sudan enerji ya da güç elde edilemezdi. Dünyada geçmişten günümüze değin suya sahip olmak onu doğru verimli ve etkin şekilde kullanmak büyük önem taşımış, tüm medeniyetler su kaynakları üzerinde kurulmuştur.  Ayrıca su akar. Suyu durdurmak mümkün olmadığı gibi tutmak da mümkün değildir. Suyu ancak doğru kullanmak ile onun enerjisinden, gücünden faydalanmak mümkündür. Aksi durumda su akar, bunu kullanamayanlarda bakar durur. Suyu ister tarımda kullanın ister sanayide isterse başka alanlarda hepsinden elde edilecek olan güçtür, enerjidir. Güç ancak doğru kullanım sonucu fayda sağlar. Peki, suyu doğru kullanıyor muyuz?

Önceki ve Sonraki Yazılar
Mithat Direk Arşivi
SON YAZILAR