Kemal Altınışık

Kemal Altınışık

Kalkınma ve devletin yeniden yapılanması-3

Kalkınma ve devletin yeniden yapılanması-3

PEK ve İÇPEK tarafından bölgeye ait programlar, rapor halinde illerde TVY, ilçelerde ise TKY’na sunulur. Bu raporlar İPEKO ve İÇPEKOkurullarında görüşülür. Tüm raporlar İPEKO’da toplanarak değerlendirilir.İPEKObu raporları hükümet nezdinde ilgili birimlere gönderir. Raporların birer kopyası bölgeparlamenterlerine verilir ve takibi merkezi hükümet nezdinde bölge parlamenterleri tarafından yapılır. Raporlar adalet ve emniyet birimleri dışında kalan tüm kurumları kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır. Bu kurulların ihtiyaç duyduğu belli bir çekirdek kadro dışında teknik ve idari kadrolar, hemen her kurumda büyük çoğunluğu atıl durumda olan elemanlardan karşılanabilir.

6. İPEK VE İÇPEK’İN GÖREVLERİ Kalkınma hamlesi yapabilecek, işsizliğe çözüm getirebilecek, sorunlara yerinde ve zamanında müdahale ederek çözüm önerileriyle birlikte bölgenin sosyo-ekonomik yapısını iyileştirecek uygulamaları yapabilecek, İPEK ve İÇPEK’in görevlerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür.

1.Bölgenin sektörelbazda envanterinin çıkarılması ve bölge şartlarına ve ihtiyaçlarına göre önceliklerin belirlenmesi,

2.Bölgenin dengeli bir şekilde kalkınması için, bölge şartlarına uygun kalkınma planlarının yapılması ve plana uygun yatırım konularının belirlenmesi,

3. Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek,

4. Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesiyle ilgili raporlar hazırlamak ve uygulamaya koyulmasını sağlamak,

5. Bölgede kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programlarına uygun olarak hazırlanan tüm projeleri izlemek, işbirliğini temin etmek ve zamanında bitirilmesi için her türlü desteği vermek,

6. Bölgesel gelişmeye yönelik iç ve dış kaynaklı fonların, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,

7. Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik radikal çalışmalar yapmak,

8. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,

9. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.

10. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yeni girişimcilere her türlü teknik desteği sağlamak,

11. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,

12.İPEK ve İÇPEK tarafından oluşturulacak internet sitesi ve bilgi Bankası ile ulusal ve uluslararası alanda ekonomi, ticari vb konularda ihtiyaç duyanların bilgiye ulaşımının sağlanması,

13.Yargı ve güvenlik sistemi dışında kalan her konuda, ihtiyaçların belirlenerek kısa ve uzun dönemler için kalkınma planlarının hazırlanması,

14.Yatırımları başından sonuna kadar takip ederek ekonomiye zamanında kazandırılması,

15.Görülen aksaklıklara yerinde ve zamanında müdahale edilerek sorunların giderilmesi,

16.Organize ve özel organize sanayi bölgeleri ile ihtisas sanayi bölgelerinin kurulması,

17.Fizıbl olan yatırım konularının, seminer ve benzeri yollarla müteşebbislere duyurulması, tanıtılması, özendirilmesi ve teşvik edilmesi,

18.Teşvikler il ve ilçe bazında düşünülmeli ve ileri teknolojilere dönük teşvikler ve istihdama dönük teşvikler olmak üzere iki şekilde değerlendirilmelidir. Her iki teşvik sistemi için İPEK ve İÇPEK tarafından kriterler belirlenmelidir. Özellikle Anadolu’ da istihdama yönelik teşviklere ağırlık verilmeli ve sağlanacak istihdam sayısına göre cazip kredilendirme sistemi oluşturulmalıdır. Ayrıca bölgelerin şartlarına bağlı olarak İPEK veya İÇPEK tarafından yeni ve cazip teşvik sistemi getirilerek yatırımın ve üretimin önü açılmalı ve istihdama katkı sağlanmalıdır,

19.Türkiye’ nin sanayi yapısı KOBİ’lere dayanmaktadır. Halk Bankası veya yeni bir bankacılık sistemi geliştirilerek, İPEKO ve İÇPEKOileeş güdüm içinde çalışması sağlanmalıdır. KOBİ’ ler başta olmak üzere tüm yatırımların desteklenme ve kredilendirilme işlemi bu banka aracılığıyla yapılmalıdır. Ayrıca devlet bu bankaya kaynak oluşturacak imkânları sağlamalıdır. Söz konusu bankaya kaynak oluşturmak için İşsizlik Sigortası Fonu kullanılabilir. İl ve ilçelerde İPEK ve İÇPEK’e bağlı olarak KOBİ YATIRIM VE DESTEKLEME FONU kurulmalıdır. Bu fona kaynak emlak vergisi payından %1, mülkiyeti devlete ait işletmelerden alınan harçlardan %1, hazine bonosu ve devlet tahvilleri gelirlerinden % 0,5, akaryakıt vergisinden gelen gelirlerden %1, belediyelerin çeşitli uygulamalarından doğan gelirlerden %1 ve KOBİ’lerin gelirlerinin %1,5’i bu fona aktarılmalıdır. Ayrıca İşsizlik Sigortası Fonu’ndan söz konusu fona katkı sağlanabilir. Oluşturulacak fon, KOBİ’lere çok cazip şartlarda kredi sağlamalı ve ayrıca dar boğaza düşen işletmelere gerektiğinde nakdi destek vermelidir,

20.İPEK ve İÇPEK tarafından bölge şartlarına uygun olarak yazın tarımda kışın ise KOBİ’ lerde çalışabilecek ÖZEL TARIMSAL SANAYİPROJELERİ ve TARIM KENTLERİ PROJELERİ ivediliklebaşlatılmalıdır,

21.KOBİ’lerin Pazar sorununu çözmek için Hedef Pazar Bilgi Bankası ve Sıcak Satış Merkezleri ile Pazar Araştırma Şirket İPEK ve İÇPEK içinde kurulmalıdır,

22.İPEK ve İÇPEK’leilgili olarak alt birimler oluşturarak, çalışmaların hazırlanan uzun ve kısa vadeli plan ve programlara uygun gitmesi sağlanmalıdır,

23.İPEK ve İÇPEK müteşebbise uygun yerlerde arsa üreterek, sanayi siteleri oluşturmalıdır. Arsalar müteşebbislere çok düşük ve gerektiğinde karşılıksız verilmeli ve alt yapısı kurulmalıdır. Kullanılan kredilerin faiz oranları çok düşük tutulmalı ve bölgelere göre farklılık göstermelidir,

24.Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) yeniden kurulmalı, İPEK ve İÇPEK, DPT’nin alt birimi şeklindeeş güdüm içinde çalışmalıdır,

25.İPEK ve İÇPEK, tarım ve sanayi sektöründe özel veya kamu tarafından işletilen tüm birimleri inceleyerek, etkin ve verimli hale getirilmesini sağlayarak uygun iş potansiyel oluşturmalıdır,

26.Türkiye’de işe almak ve işten çıkarmak çok zordur. Sosyalist düşünce mantığına göre hazırlanan işçilerle ilgili yasalar, aslında işçilerin aleyhinedir. Yasalar işçiyi koruyabilmekte, fakat iş sahibi olmasını engellenmektedir. Bu yasalar nedeniyle, işveren risk olduğunu düşünerek işini geliştirmeyi ve büyütmeyi tercih etmemektedir. İşverenin, işçilerle ilgili olarak hareket kabiliyeti biraz artırılmalı ve yeni yatırımlarla istihdam oluşturabilmesi için çalışmalar yapmalıdır,

27.Girişimci potansiyeli olanları ortaya çıkarılmalı ve bunlara destek vererek yeni girişimciler yaratılmalıdır,

28.Kayıt dışılık ile mücadele etmelidir,

29.Vergi ve teşviki birlikte düşünmelidir,

30.İstihdamın önündeki girdi maliyetlerinin kısılması için çalışma yapmalıdır,

31.Günün şartlarında işveren tarafından ödenen Sosyal Güvenlik Pirimi istihdamı teşvik için yarıya düşürülmelidir. Kriz ortamında bu pirim geçici olarak kaldırılabilir,

32.Çalışma saatleri 40 saatin altına indirilmelidir,

33.Tüketime dönük ekonomik model yerine üretime dönük ekonomik model İPEK ve İÇPEK tarafından teşvik edilmelidir,

34.Ar-Ge ve İNOVASYON faaliyetlerine özel olarak önem verilmeli, araştırma üniversitelerinin Yüksek Öğrenime çok hızlı kazandırılması sağlanmalıdır,

35.Katma Değeri yüksek ürünlerin üretimine hususi özen gösterilmeli, özellikle ihracatın % 60-80 arası ithalata dayalı olması nedeniyle, ithal ara ürünlerinin yerli üretimi için özel gayret sarf etmelidir,

36.AB’nin uyguladığı istihdam politikalarını yakından gözlemlemelidir,

devamı yarın...

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Kemal Altınışık Arşivi
SON YAZILAR