Kadın ve Erkek Birlikte Nasıl Mutlu Olur? 2-

Kadın ve Erkek Birlikte Nasıl Mutlu Olur? 2-

Geçen sayımızda kadın ve erkek nasıl mutlu olur yazımızda kadın ve erkeğin yaratılıştan gelen farklılıklarının üzerinde durmaya çalışmıştık. Bu haftaki yazımızda konumuzu devam ettireceğiz.

Kadın ve Erkek Beyninin Farklılıkları

Elimizdeki bilimsel araştırma verilerine baktığımızda kadın beyni, erkek beynine göre daha avantajlı gözüküyor. "Erkeklerin duygularını belli etmekte, söylemekte zorlanmalarının sebebi tepkimeler sadece sol yarım kürede oluşuyor. Kadınlar ise konuşma esnasında, duygularını daha rahatlıkla katıp, ayrıntılı ifadeler kullanmalarının sebebi ise beynin hem sağ, hem sol yarım kürelerini kullanabilmeleri sebebiyledir. Beynin sol kısmında matematiksel zeka, sağ kısmında ise duygusal zeka bulunmaktadır.

Kadınların beyni daha kompleks özellikler göstermesi nedeniyle, kadın bir konuyu pek çok bakış açısıyla değerlendirirken erkek aynı konuyu bir iki yönden irdeleyebilirler. Kadınlar bir konu üzerinde konuşmaya başlayıp olayları her şey bağlantılı hale getirebilirlerken, erkekler beyinlerindeki kategori konularından birini seçip o konu etrafında uzun saatler konuşabilirler. Kadınların tek bir konuyla başlayıp konudan konuya geçebilmeleri, erkeklere göre daha konuşkan olması sosyal ortamlara daha çabuk adapte olmasını ve stresini daha çabuk atmasını sağlıyor. 

Kadınların ve erkeklerin temel özellikleri nedir?

Kadınların duygusal ve hafızaların güçlü olması nedeniyle yaşadığı birçok olayı unutmaz, detayları ile hatırlar. Bu özelliği nedeniyle kadın geçmişte takılı kalır, kendini çok yorar ve yıpratır. Geçmişi bitiremez. Devamlı kurgular ve vehimler üretir. Erkekler yaşanan birçok detayı çok çabuk unutabilmekte. Önemli günleri, tarihleri hatırlayamamaktadır. Bu durum, kadında değer verilmediği hissi doğururken, esasen erkeğin fıtratından kaynaklanmaktadır.

Kadın duygusal, daha yumuşak, şefkatli, merhametli, narin, kırılgan bir yapıdadır. Kadının bu yapısı onun daha zerafetli, nezaketli ve edalı olmasını sağlamaktadır. Bu da kadının gücüdür ve erkek tarafından sevilmesine sebeptir.

Erkek genel olarak, cesur, sert mizaçlı, fiziksel olarak güçlü, kuvvetli, korumacı, bağımsız, serüvenci bir yapısı vardır. Erkekler karar verici, daha organizatör yapıdadır. Yeterliyim, yetenekliyim diye düşünür. Erkek övülmeyi, onere edilmeyi, kadın sevilmeyi, korunmayı ister.

Kadınlar aynı anda birçok işi yapabilirken, erkekler yapamazlar. Mutfakta yemek yaparken, aynı zamanda çocuğa bakıp, telefonla görüşebilir. Erkekler beynin mantık ve gerçeklik tarafı olan sol tarafı daha çok kullanıyorlar.

Kadın iletişim esnasında karşısındaki kişinin bakışından, duruşundan ses tonundan ve beden dilinden o kişinin duygularını daha kolay anlar. Çocuğunun bir sıkıntısı olduğunda ya da eşinin iş hayatındaki başarı ve başarısızlıkları, yakın bir arkadaşının özel hayatında yaşadığı olumsuzlukları konuşmadan da içgüdüsel olarak hissedebilir. Özelikle ergenlikten sonra kadın bilhassa ses ve yüz analizinde çok yeteneklidir. Kadın vücut dilini çözme ve konuşmadan karşısındakini anlayabilme içgüdüsü erkeğe göre daha da gelişkindir.

Kadın ve erkekler hangi alanlarda daha başarılıdır?

Kadınlar, okuma yazmayı daha iyi sökerler. Öğretmenlik, halkla ilişkiler, eğitmenlik, iletişim, psikoloji gibi konuşma yeteneğine dayalı mesleklere ilgileri daha fazladır.

Erkeklerin beyninde ise uzay şekil işlemcisi daha geniş yer kapladığı için matematik, üç boyutlu düşünme ve yön bulmaya daha yatkındırlar. Ticarette, mimarlık, kaptanlık ve mühendislik gibi mesleklerde daha fazla erkeğin bulanmasının sebebi budur. Ayrıca erkeklerde yön ve uzak mesafeleri fark etme becerisi daha güçlüdür.

Erkekler futbol, bilardo gibi oyunlarda da bu özelliklerini iyi kullanabilirler. Bir dergi tezgahının önünde sistemleri çözüp keşfetmeye yönelik erkek beyni, bilgisayar, otomobil ya da tamir gereçlerine ilişkin dergilere yoğunlaşırken, duygusal yönü ağır basan kadın beyni aşk, güzellik ya da ebeveynlikle ilgili yayınlara yönelir." şeklinde konuştu

Erkek kadında neşe, cilve, yumuşaklık ve çocuksuluk arar. Yani kendinde olmayanı ister. Sert, inat, iddiacı, çok bilmiş kadınlar erkeği rahatsız eder ve bu kadınlara erkekler onlar da erkekmiş gibi davranırlar. Erkekler rekabet içine gireceği, güçlü, her şeyi yapan, her şeye müdahale eden kadın istemez. Erkeği ile güç yarışına giren kadın bu savaştan en çok yıpranan taraf olarak çıkmaktadır.

Erkek, kadının şefkatine, desteğine, ilgisine ihtiyaç duyar. Kadın esasen doğal fıtratı ile erkeğine göstereceği ilgi, sevgi, narinlik, nazı ile zaten erkeğin gönlünü rahatlıkla kazanır. Rahat kazanacağı savaşı, fıtratına aykırı erkeksi özellikler sergileyerek mücadele de çok yıpranmakta, ciddi yaralar almaktadır.

Kadın ve erkeklerin rol model değişimi nasıl bir sonuç doğurur?

Birbirlerinin alanlarına müdahale rollerini üstlenmek, çatışma ve mutsuzluk doğurmaktadır. Ne Kadın, kadınlaşmış erkek, ne erkek, erkekleşmiş kadın ister. Kadınlar, kırıtan, çok konuşan, basit hareket eden, güçsüz erkekleri sevmez. Erkeklerde kendi etki alanına müdahale eden kadınları sevmez.

Kadın ve erkeğin birbirine yardım etmesi ile bu söylediklerimiz birbirine karıştırılmamalıdır. Yardımlaşmak ayrıdır, tamamen rol çalmak, rol üstlenmek ayrıdır.

Özcan Dalgıç Aile ve Çocuk Danışmanı & Psikoterapisti

Önceki ve Sonraki Yazılar