Mehmet Gündoğdu

Mehmet Gündoğdu

BEDELLİ ASKERLİK

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın eşitlik ilkelerine aykırılık gösteren bedelli askerlik konusu gündeme geldi ve uygulanmaya başlayacak. Parası olan bedel ödeyecek, parası olmayan 15 ay çile çekecek. Anayasanın ilgili maddelerinde yer alan vatandaşın devlete karşı ödevlerinden birisi de sırası gelen ve askerliğe uygun olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gencin bir süreliğine askerlik yapmasıdır.

Anayasa vatandaşa bu ödevi yüklemiş; iyi, güzel. Pekiyi bu yasa şimdiye kadar hakkıyla uygulanmış mıdır? Ne yazık ki uygulanmadı, uygulanmıyor da. Bunun örnekleri çoktur. İstisnalar olmakla birlikte genel olarak devletin yönetim kadrosunda bulunanların çocukları ve yakınları askerlik yapmazlar. Kimi çürük raporu alıp gemi filosu kurar, kimi kılıfına uydurur, kimi allem edip kalem edip askerlik yapmadan 40 yaşını doldurup askerlikten yırtar. Oysa Anadolu geleneğinde askerlik yapmayana kız bile vermezler, şöyle ya da böyle hileyle askerlikten kaçana iyi gözle bakmazlar, dışlarlar. Bol parası olanların çocukları da bir şekilde askerlik yapmazlar. Yapsalar bile adet yerine bulsun cinsinden göstermelik yaparlar.

Askerliğin bir başka boyutu daha var. En verimli çağında, yaşı yirmi olan her sağlam genç askerde 15 ay çileye mahkûm ediliyor. Sınır boylarımızdaki, dağ başlarındaki askerlerimizin, komandolarımızın dışında olanlar ilk 4 aydan sonra günlük rutin işlerin dışına çıkmazlar. Bir askerin orduya bir günlük parasal gideri bilmem kaç dolarken, Türkiye’nin NATO içinde en fazla asker bulunduran bir ordusu vardır. Ayrıca yedek subaylık sistemi de ayrı bir külfettir ki bu sistemin kaldırılması da devletin ve ordunun verimini artırır.

Ordusuz devlet olmaz. Ancak ordunun profesyonel bir ordu olması çok gereklidir. Bedelli askerlik yanlış bir uygulamadır. 15 ay süren zorunlu askerlik de devlete ağır külfettir. Askerlik çağına gelen her gence bir ay ya da kırk gün içinde temel savaş eğitimi verilerek terhis edilirse ve savaş unsuru olarak ciddi şekilde eğitilmiş profesyonel ordu kurulursa daha verimli olunacağı düşüncesindeyim.

Paralı asker denilen sistem da yanlıştır. Paralı askerlik birçok Ortadoğu ülkesinde uygulanıyordu, halen uygulayanlar da var. Şimdi Ortadoğu’daki durum ortadadır. Örneğin Azerbaycan paralı askerleri savaştırırken bir başarı kazanabildi mi? Amerikan ve İngiliz paralı askerleri Ortadoğu’da savaştırılırken askeri bir üstünlük kazanabildiler mi? Bunun örnekleri çok.

Biz hamaseti seven bir ulusuz. Zorunlu askerliği tamamen kaldırmak yanlış olur. Ancak kısa dönem askerlik eğitimi ve profesyonel ordu kurmakla orduya yeni bir yapılanma getirilebilir.

TSK haklı olarak geleneksel Mehmetçik imajının yıpranacağı, parası olanla olmayan arasında haksızlık yaratacağı gibi gerekçelerle bedelli askerliğe karşı çıkıyor. Ama hükümet kimseyi dinlemeden hem oy almanın, hem paralıları askerlikten kurtarmanın hem de boşalan bütçeye para kazandırmanın sevdasında. 

Önceki ve Sonraki Yazılar