Her Şantiyeye Bir Şef

Yıllardır Konya şehir merkezinde ve hatta ilçelerde sürekli bir çalışma var. Şehrin dört bir yanı adeta şantiyeye dönmüş vaziyette. Son dönemlerde ekonomideki tablo sebebiyle biraz azaldı ama yine de çalışmalar hız kesmiyor. Alt yapı, üst yapı çalışmaları bitmek, tükenmek bilmiyor. Fark etmişsinizdir; kendisine ‘müteahhidim, falanca konunun uzmanıyım, filanca alanda profesörüm’ diyenlerin de sayısı artıyor…

Şehrimizin ve ülkemizin dört bir yanında binalar yükselirken, şantiye şefliği giderek önem kazanmaya başladı. Şöyle önemli; Yapının fen ve tekniğe, ruhsat ve projesine uygun olarak inşa edilmesi vazifesi şantiye şefinin görevidir. Ayrıca inşaatın iş ve işlemlerinin planlanması, sevki, idaresi, iş güvenliğinin ve işçi sağlığının gözetilmesi gibi önemli hususlar da şantiye şefinin görevidir. Peki şantiye şefliği bu kadar önemliyken her şantiyede bir şef var mı acaba? Ve böylesine kilit role sahip bir mesleği yetkin kişiler mi yapıyor?

Her işin bir mevzuatı olduğu gibi yapı üretim işinin de bir mevzuatı var. Yapı üretim sürecinde önemli bir görev olan şantiye şefliği, gerek mevzuatta yer alan, gerekse uygulamada yaşanan eksiklikler ve yanlışlıklar nedeniyle çözümün değil sorunun bir parçası haline getirilmiş, ivedilikle çözüm bekleyen bir alan. Şantiye şefinin, taşıdığı sorumluluk ve şantiye alanında yüklendiği görevin kapsamı dikkate alındığında şantiyeden hiç ayrılmaması gereken bir görev olması gerekir. Bir mühendisin mevzuatta izin verildiği gibi, 30 bin metrekareye kadar 5 ayrı işin şantiye şefliğini yapma şansı yok. Üstelik mevzuata göre, yapım işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde yapı inşaat alanı sınırı uygulanmıyor. Bu koşullarda, nitelikli bir yapım hizmeti sunmak olanaksız hale geliyor.

Konya’da ve ülke genelinde İnşaat Mühendisleri Odası geçtiğimiz günlerde ‘Her Şantiyeye Bir Şef’ başlığı ile bir kampanya başlattı. Güvenli ve sağlıklı yapıların oluşturulması noktasında başlatılan bu kampanyanın önemli olduğunu ve birçok mecrada dillendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerek şehrimizde gerekse ülkemizde yaşanan iş kazaları, iş hastalıkları ve çevre kirliliği gibi sorunların meydana gelmesinin nedenlerinden biri de şantiye şeflerinin olmamasından kaynaklanmaktadır. Şantiye şefi bulundurmayarak sözde fazla harcamadan kaçınanlar, aslında tam tersi yanlış ve eksik malzeme kullanıma, iş verimliliğinden kaynaklı problemlerden dolayı büyük maddi kayıplar yaşıyor. İnşaat ve diğer yapım işlerinde belli bir limit üzerindeki yapım işlerinde mutlaka bir şantiye şefi bulundurma zorunluluğu getirilmesi mecburiyeti getirilmelidir.

Haftaya görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla…

Önceki ve Sonraki Yazılar