Sızma Kasabası Susuz

Sızma kasabasında günde 15 saat sürebilen su kesintileri Sızmalıları usandırdı. En çok sıkıntıyı kasabanın yeni yerleşim yerindeki vatandaşlar çekmekteler.  Yaklaşık 2500- 3000 nüfusu olup, Büyükşehir Belediyesinden hizmet alan Sızma kasabasının su sorunu üç yıldır sürmekteymiş. KOSKİ bu sorunu üç yıldır çözmemiş. Şimdilik tek çözüm yolu KOSKİ’nin ihale yapıp Sızma’ya şebeke suyunun bağlanmasında. Sızma halkından aldığımız bilgilerre göre KOSKİ ihale hazırlığı yapmaktaymış. Bu hazırlığın ne zaman sonuçlanacağını henüz ilgililer bile bilmiyormuş. İnternet üzerinden ve dilekçe ile yapılan başvuru ve şikâyetlerin henüz sonuçlanacağı yok gibi.

Büyükşehir belediyelerinin  sınırlarını genişleten yasasıyla belediye teşkilatı kapatılan Sızma, yerel hizmetlerinin bütününü Konya Büyükşehir Belediyesi’nden almaktadır. Bazı Sızmalılar’ın iddialarına göre, imara açılan yeni yerleşim yerinde alt yapı yok denecek kadar yetersizmiş. Yeni yerleşim yeri imara açılırken alt yapıya yeterince yer verilmemiş. Su sıkıntısının temel nedeni alt yapı yetersizliğinden kaynaklanmaymış.

Sızma, Konya il merkezine 35 Km. uzaklıkta bir yerleşim yeri olmasına karşın; Konya Büyükşehir Belediyesi 35 Km ötesindeki halka yeterince hizmet veremiyor ya da hizmette zorlanıyorsa, daha uzak yerleşim yerlerindeki belediye hizmetleri ne durumda bilmiyorum.

Sızma’nın yeni yerleşim alanında ağaçlar, ekilen sebzeler, hayvanlar su beklemektedir. Su depolamak için kullanılan büyük su tankları çözüm olamıyor. Tankların doldurulabilmesi için yine suya gereksinim var ve suyun açık olduğu zamanların kısıtlı olmasından dolayı su tankları fazla bir işe yaramıyor.

Yeni yerleşim alanlarının imara açılmasıyla kasaba nufüsu çoğalmaktadır. Sızma dışından gelip, kasabadan arsa, tarla, ev alanlar çoğalmaya başlamıştır. Sızma kasabasında her yerden herkesin alabileceği arazi ve mülk satışları ha bire pompalanıyor. Yani Konya Büyükşehir Belediyesi’nin işi biraz daha zorlaşmaktadır.

Hazineye ve özel mülkiyete ait tarım arazilerinin imara açılması son derece yanlış olmasına karşın birçok yerde imar çalışmaları yapılmaktadır. Sızma da bu imar çalışmalarından fazlaca pay alan birkasabadır. Yeni imar alanları açılırken alt yapı çalışmaları çok fazla hesaba katılmadığından ikinci bir yanlış ortaya çıkmaktadır.

Zaten var olan ve şimdiye kadar çözülmemiş olan sorunlara; yeni yerleşim yeri açma, tarım alanlarına imar izni verme, şehirden kırsala göç gibi nedenlerle sorunlar hızla artıyor. Altyapı, su ve yol sorunu iyiden iyiye kendini göstermeye başlamıştır.

Çoğu yerde olduğu gibi Sızma da AKP’nin oy deposu durumundadır. AKP şimdiye kadar “nasıl olsa kimi aday gösterirsek seçilir” anlayışı ile hareket ettiyse de gördüğümüz kadarıyla Sızmalılar’ın bu anlayışı ters yüz edebilecekleri de bir gerçek. “Ne kadar oy, o kadar hizmet” anlayışı halen geçerli olduğuna göre, Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ bir an önce Sızma’nın sorunlarını çözmelidir.

Önceki ve Sonraki Yazılar