PARİS YÜRÜYÜŞÜ FİGÜRANLARI

Geçtiğimiz günlerde Fransa’da yayımlanan bir gülmece dergisine yapılan baskında öldürülenler için devlet liderlerinin de katıldığı bir buçuk milyondan fazla kişi Paris’te yürüyüş yapmıştı. Bu yürüyüş sonrasında önemli gelişmeler oldu.

Bu kanlı baskının El Kaide örgütü tarafından yapıldığı açıklandı. Baskını yapanların Müslüman olmaları nedeniyle, İsevi ve Musevi dünyasında; Müslümanlar barbar, vahşi, terörist algısı yaratıldı. İslam dünyası bu algıların altında kalıp ezildi. Ancak bu tür kanlı terör ve suikastların yeryüzünün her yerinde yapılabileceği anlaşıldı. Süper denilen devletler bile bu terörden korkmaya başladılar. Ne zaman, nerede, nelerin olabileceği bilinmediğinden bu korku gittikçe büyümeye başladı.

Söz konusu dergi üç milyon basılarak pek çok ülkeye gönderildi, dergi yok satınca iki milyon daha basılacağı duyuruldu.

Cumhuriyet gazetesi, bu gülmece dergisi karikatürlerinden bir albüm hazırlayıp gazeteyle birlikte dağıtılacağını duyurunca işler karıştı. Polis Cumhuriyet gazetesinin basımevine baskın yaparak bu albümün basılmasını önleme girişiminde bulundu. Gazete yönetiminin Hz. Peygamber ve İslam’la ilgili karikatürlerinin basılmayacağını bildirince polisler gittiler. Ancak internet üzerinden organize edilen bir gurup saldırgan tarafından Cumhuriyet gazetesine baskın düzenlendi. Polis baskıncıları dağıtıp, gazete binasını korumaya aldı. Ertesi günü gazeteler dağıtıma çıkmadan dağıtım aracı aranarak, Hz. Peygamber ve İslamiyet’i aşağılayıcı karikatürlerin basılmadığı görülünce dağıtıma izin verildi.  Demokrasi adına bu da bir terördür. Hukuken böyle bir uygulamanın yapılabilmesi için çok özel ve olağanüstü durumların olması gerekir. Yasalara göre bu böyledir. Bu konuyla ilgili sansür ve yasaklar internet üzerinden de uygulanmaya konuldu.

Türkiye’deki bu gelişmelerden sonra bazı gerçeklerin bilinmesinde yarar var. Bütün dinlere saygı insanlığın vazgeçilmez temel ilkesi olmalıdır. Bu yüzden bu gülmece dergisinin gerekçesi ne olursa olsun herhangi bir dini, herhangi bir inancı aşağılaması, gülmece konusu yapılması yanlıştır. Herhangi bir ülkede, herhangi bir basın yayın organında, herhangi bir inancı aşağılayıcı yayınlar yapmak insanları birbirlerine düşürür.

Paris’te yapılan yürüyüş sırasında en ön safta yer alan devlet adamları el ele- kol kola yürüyerek barış görüntüsü verdiler. Oysa bunların devletleri dünden bugüne terörü desteklediler teröristleri palazlandırdılar, terör örgütlerine gizli yollar açtılar. Şimdi hangi yüzle dünya kamuoyunun önünde birbirleriyle el ele- kol kola görüntü veriyorlar?

Oysa Türkiye ta 1976’dan beri terörle iç içe. Türkiye yıllardır baş edemediği terörizmden en çok zarar gören ülkelerden biri. Ortadoğu’da terör yüzünden onca kan dökülürken, Türkiye’de terör yüzünden onca can kaybedilirken; Çin’de Uygur Türklerine, Irak’ta Türkmenlere yapılan soykırımlar yeryüzü uluslarının yüreklerini neden sızlatamadı? Çünkü uluslar arası terörizmi besleyip palazlandıranlar Paris yürüyüşünde ön safta görüntü verenlerdir. Kim ne derse desin Fransa’daki gülmece dergisine yapılan kanlı baskın, ABD’nin ikiz kulelerine yapılan saldırının aynısıdır. Senaryo da aynı, aktörler de, figüranlar da; değişen tek şey dekordur.

Önceki ve Sonraki Yazılar