HUMEYNİ VE MISIR MÜFTÜSÜNE TAŞ ÇIKARTAN FETVALAR

Özgecan isimli genç kızın öldürüldükten sonra yakılması olayı karşısında vicdan sahibi herkes ayağa kalktı. İnsanlıktan nasiplenmemiş bazı kişiler gazetelerde, ekranlarda falan suçu başka yerlerde arayıp ilgisiz başka şeyleri bahane ederek kafa karıştırmaya kalktılar. Vicdan sahipleri tarafından bunlara hemen gereken tepkiler verildi.

Bu kısa anımsatmadan sonra asıl konumuz: İslam’da nikâh ve beşikteki bebekle bile evlenmenin caiz olduğu hakkında verilen sapık fetvaları irdelemek, gerçek İslam dininde böyle şeylerin olmadığını ortaya koymak. Bizim “köşe başı din bilgeleri” El Ezher’in sapık Mısır müftüsü tarafından verilen fetvalara bile taş çıkarttılar. Sapık Mısır müftüsünün en son fetvası “eşi ölenin 6 saat içinde eşinin cesediyle cinsel ilişki kurabilmenin caiz olduğu” hakkındaydı. “Küçük çocuklarla evlenmenin caiz olduğuna” fetva verenler; Mısır’ın sapık müftüsü ile İran’ın İslam canavarı Humeyni’yi bile geçtiler.

Humeyni’nin fetvalarını yazacak olsam yüzüm kızaracak ve tiksintim artacak. Merak edenler ya da tiksintilere karşı dayanıklı olanlar, bilgi sunardan “Humeyni’nin fetvaları” isimli ve benzeri sitelere bakabilirler. Humeyni, insanı tiksindiren bu fetvaları yazar da bizim yiğit ilahiyatçılar durur mu? İşte bu konuda çarpıcı bir örnek: İslam İlmihali isimli bir din kitabı. Yazan: İstanbul Eski Müftüsü Fikri Yavuz. Necip Fazıl’ın Çile Yayınevi tarafından yayımlanan bu kitap 1983 yılında basıldı. Bir ara baş tacı edilen bu ilmihal kitabının 339. Sayfasından bir bölüm: “Bir kimse henüz buluğ çağına ermeyen küçük yaştaki bir kızını evlendirebilmesini bir adama emretse, vekil olan adam da o kız çocuğunu babasının bulunduğu sırada kendilerinden başka bir şahit huzurunda evlendirirse caiz olur.” Şimdi de 342. Sayfaya bakalım. “Bir veli henüz buluğ çağına ermeyen kız ve erkek çocuğunu evlendirebilir.” Bu yazılanların yorumunu sizlere bırakarak okuyana tiksinti veren bu saçmalıkların gerçek İslam’da karşılığına bakmakta yarar var. Kuran’da 19 ayet nikâh konusu üzerinedir. Bu ayetlerde küçük çocuklarla evlenme gibi bir konu yoktur. Kuran ayetlerini yanlış yorumlayanlar var. Kuran’da nikâh için buluğ ve rüşt koşulları vardır. Yani nikâhlanacak kişiler buluğ çağına girmiş olacak, bunun yanında da; doğruyu yanlışı ayırt edebilecek, kendi işini kendisi görebilecek akıl, yetenek ve olgunluğa sahip olacak.

Dünden bugüne gelmiş geçmiş din bilgelerinin yüzde doksanına yakını da Kuran’ın koyduğu bu kurallara göre düşünüp bu şekilde fetvalar vermişlerdir. Şimdi çok gündemde olan küçük yaştakilerle evliliğin caiz olduğu hakkındaki fetvalara bakıp İslam dinine soğuk bakanların olduğunu görüyoruz. Oysa gerçek İslam bu değildir. Gerçek İslam yetişkin ve aklı başında olmayana nikâh yapmaz. Böyle fetva ve görüşler İslam açısından son derece sakıncalıdır. İslam’a da Müslüman’a da çok zarar verir. Ne yazık ki; kimileri İslam dinini oyun hamuruna döndürüp İslam adına İslam dinine en büyük kötülükleri yapıyorlar.    

Önceki ve Sonraki Yazılar