KONYA SEMT VE MAHALLELERİ- 1 KİTABI

Konya Büyükşehir Belediyesi- Kültür AŞ tarafından son yayımlanan kitaplardan birisi de KONYA SEMT VE MAHALLELERİ- 1 isimli kitaptır.

Editörlüğü Muhammet Ali Orak tarafından yapılan bu güzel kitapta 22 yazarın yazdığı semt ve mahalleleri bulacaksınız.

Konya’nın en eski mahalle ve semtlerinin hemen her yönüyle anlatıldığı bu kitap okuyanlarını hem geçmişe götürecek hem de mahallelerdeki bugünkü yaşamı anımsatacaktır. Belki her gün önünden gelip geçtiğimiz ama dikkatimizi çeken, çekmeyen pek çok eski binayı, çeşmeyi, tarihi yapıyı bu kitabın yazarları bir güzel anlatıyorlar. Merak edip hakkında bilgi edinemediğimiz pek çok konunun yazılması da okuyanlara pek çok yönden bilgiler verecek. Satır aralarında unutulmuş, unutulmamış, bilinen ve bilinmeyen pek çok kişiler, pek çok yerler bulunuyor. Bu kitap en başta Konya üstüne çalışacak araştırmacılara, akademisyenlere ve gelecek kuşaklara başucu kaynak olabilecek niteliktedir.

Bu kitaba yazılarıyla emeği geçen 22 yazarın isimleri de soyadı sıralamasına göre şöyledir. Nail Bülbül, Serdar Ceylan, İbrahim Demirci, İbrahim Dıvarcı, Osman Nuri Dülgerler, V. Sait Gökrenk, Mehmet K. Gündoğdu, Burhan Günel, Ali Işık, Haşim Karpuz, İhsan Kayseri, Recai Kıcıkoğlu, Ahmet Köseoğlu, Ahmet Kuş, Seyit Küçükbezirci, Özgen Küçükkoner, Muhammet Ali Orak, Ethem Öyken, Adnan Özkafa, Saim Sakaoğlu, Bekir Şahin, Mehmet Ali Uz.

Kitabın editörü Muhammet Ali Orak Konya semt ve mahallelerini anlatan ikinci cilt bir kitaba hazırlık yapmaktadır. Belki bu kitapların cilt sayısı üçe dörde de çıkacaktır. Henüz eski semt ve mahallelerin tamamı yazılmamıştır. Yeni semt ve mahallelere henüz hiç el atılmamıştır. Eski yeni bütün Konya semt ve mahallelerinin de mutlaka yazılmaları gerek. Semt ve mahalleleri yazmak pek kolay iş gibi görülmesin. Önce buralarda yaşamak gerek, anılar bırakmak; sonra da yoğun incelemeler, uzun araştırmalar yapmak gerek. Bu zorluklar bilindiği için Konya semt ve mahallelerini yazabilecek kişi sayısı çok azdır. Bu yüzden Konya Ansiklopedisi hazırlayanlar da büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. İlle de yazar olmak şart değil, semt ve mahalleler hakkında bilgi sahibi olanlar, eli kalem tutanlar bildiklerini yazıya dökerek yarınlara belge bıraksınlar. Bu konu çok önemlidir ve savsaklanmaya gelmez. Büyükşehir Belediyesi böyle güzel bir olanak sunmuştur ve bundan yararlanarak eli kalem tutan herkes, karınca kararınca da olsa kendilerine göre katkılar yapsınlar.

Sonuç olarak; Konya unutulup gidecek kadar değersiz bir yer değildir. “Konyalıyım” diyen herkesin Konya ile ilgili bu kitaplar yardımıyla bilgiler edinmelidir. Onun için de böyle kitapların yazılması ve yayımlanması, belediyeler, Kültür İl Müdürlüğü gibi kurumların yeni projeler üreterek yeni yayınlar yapması çok önemlidir. Büyükşehir Belediyesi bu işleri iyi yapıyor ve gereken destekleri veriyor. Sıra Kültür İl Müdürlüğü’nde.

Yazarla İletişim Tlf. 0505 3264840 

Önceki ve Sonraki Yazılar