“Sanatsal etkinliklere destek bekliyoruz”

Konya Mûsikî Derneği Başkanı Turan Arslan, “Derneğimiz, mûsikî potansiyelimizin tam değerlendirilebilmesi için el ve gönül birliği içinde çalışmalarına devam ediyor. Ancak köklü bir dernek olarak yetkililerden yer tahsisi istiyoruz.” dedi

“Sanatsal etkinliklere destek bekliyoruz”

Turan Arslan kimdir?

1979 yılında Van’da doğdu. İlkokul, ortaokul, lise ve yüksek okulu Konya’da, üniversite eğitimini (Elektrik-Elektronik Mühendisliği) de Hatay’da tamamladı. 2000 yılında işe başlamış olduğu bir firmada hâlen çalışmakta olup, şu anda proje ve personel müdürü görevini îfâ ediyor.

2008 yılında, Konya Mûsikî Derneği Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Ceylan aracılığıyla, Konya Mûsıkî Derneği’ne üye olmuş ve korist olarak görevini sürdürüyor.

Mûsikî Derneği’nin çok köklü bir dernek olduğunu biliyoruz. Derneğin kuruluş aşamasından söz eder misiniz?

Mûsikî Derneği, Konya’da 1950’li yıllardan sonra üç defa kurulmuş, fakat hiçbiri uzun ömürlü olamayarak kapanmıştır. Dernek, son olarak 25.09.1984’te, Türk Mûsikîsi’ne gönül vermiş ve tamamen amatör olan bir grup mûsikî sevdalısı tarafından, Konya Mûsikî Derneği adıyla dördüncü defa yeniden kurulmuş olup, varlığını ve çalışmalarını hâlen başarıyla sürdürmektedir. Derneğin Kurucular Kurulu, Merhum Avukat A. Sezai Arısoy başkanlığında, Sadrettin Özçimi, Memduh Derin, Suat Pakel, Edip Seviş, Mehmet Gökçe, Yılmaz Koç, Mustafa Yıldız ve Mevlüt Benliler’den oluşmaktadır.

O dönemde kısıtlı imkânlarla neler yapılmış?

Bu dönemde dernek korosunu çalıştırmak üzere ilk olarak şeflik görevine Mehmet Duransoy getirilmiş, ancak işlerinin yoğunluğu nedeniyle bu görevi sürdürememiş, bir yıl sonra Kasım1985’te şefliğe derneğin ikinci başkanlığını da üstlenen avukat ve müzik öğretmeni Suat Pakel getirilmiştir. Dernek ilk konserini de şef Suat Pakel yönetiminde 28 Şubat-1 Mart 1986 tarihlerinde Konya Devlet Tiyatrosu Salonu’nda vermiştir. Daha sonra, ikinci konser Aralık 1986’da Konya’da verilmiş, istek üzerine aynı konser, Akşehir, Ilgın, Karaman ve Ereğli ilçelerinde de tekrar edilmiştir. Suat Pakel Konya’dan ayrılıncaya kadar bu derneği çalıştırmış ve derneğin kurumsallaşması da bu dönemlerde oldu. Başlangıçta, o yıllarda Konya’nın en iyi kanun icrâcısı olarak tanınan Kanûnî Memduh Derin ve yine kanunda: Mehmet Gönülal, kısa bir süre sonra katılan Mehmet Yücel; ud’larda: Necati Çelik, Kemal Pekçağlar, Mustafa Onarıcı, Hüseyin Avni Güzel, kısa bir süre sonra katılan M. Yaşar Kaltakcı ve Mehmet Uçak; ney’de: Sadrettin Özçimi, Mehmet Bildik; kudüm ve bendir’de; Mehmet Öztorun, Ömer Faruk Belviranlı ve Ahmet Çalışır; rebab ve keman’da: Edip Seviş; tanbur’da: Osman Eşen gibi isimler yer aldı. 

Bu sürece kadar derneğinize direk adres olarak verebileceğiniz bir yer var mıydı?

Derneğin çalışma yeri, o yıllardan yakın zamana kadar hep sıkıntılı olmuştur. Derneğin ilk çalışma yeri, Alâeddin Nikâh Salonu’nun alt katı olmuştur. Daha sonra, her yıl Valiliğe yapılan müracaatlarla “İl Halk Kütüphane Kitaplığı” veya çeşitli okullar, çalışma yeri olarak derneğe tahsis edilmiştir. 2006 yılında bu yana ise dernek çalışmalarına, Derneğin Şefi Prof. Dr. M. Yaşar Kaltakcı’nın da kendi meslek odası olması nedeniyle ve özel ricâsı ile tahsis edilen ve Konya İnşaat Mühendisleri Odası binasının beşinci katında yer alan salonda devam etti. Ancak orada da hafta sonları güvenlik görevlisi çalıştıramayacaklarını söyledikleri için bizi kabul edemeyeceklerini söylediler. Maalesef ki yaklaşık 33 yıldır derneğimize direk adres olarak gösterebileceğimiz bir yerimiz yok en büyük sıkıntımızda bu olsa gerek.

Neden yer bulmakta zorluk çekiyorsunuz? Şu anda çalışmalarınız nerede devam ediyor? 

 Dernek başkanlığına geldiğimde yerel yönetimlere bizzat giderek ve yazılı başvurularda bulundum. Ancak bir sonuç alamadım. Bizler şehrin kültürel ve sosyal etkinliklerine katkıda bulunmak için çabalıyoruz. Bu nedenle de yerel yönetimlerin desteklerine ihtiyacımız var. Konya Spor ve İl Müdürü Ömer Ersöz Bey ile görüştük. Kendisi sağolsun bize yardımcı oldu. Çalışmalarımıza Konya Gençlik Merkezi’nde 3 yıldır devam ediyoruz.

Dernek üyeleri arasında kimler bulunuyor? Her kesime hitap ediyor musunuz?

Gâyesi tamamen Türk Mûsikîsi ve dolayısıyla Türk Kültürü’ne hizmet etmek olan Dernek Korosu’nda memur, işçi, emekli, esnaf, ev hanımı ve öğrenci gibi çeşitli kesimlerden ve her yaştan üyeler bulunmakta ve her yıl yeni katılımlar oluyor. Resmi üye sayımız 80 ancak bu sayı içinde yaklaşık 55’i konserlere katılıp icra ediyor. Önceleri haftada iki gün olan, ancak, uzunca bir süredir, her hafta pazar günü öğleden sonra yapılan dernek çalışmalarına, günümüzde düzenli ve devamlı olarak 20 civarında saz ve 40 civarında da ses olmak üzere yaklaşık toplam 60 kişi katılıp, konserlerde yer alıyor. Yılda iki defa imkânlar dâhilinde konser veriyoruz. Konser sayımız az bunda belli bir adresimizin olmaması çok büyük etken, imkânlarımız bu nedenle kısıtlı oluyor.

Çalışmalarınızda neye önem veriyorsunuz?

Devam olayına önem veriyoruz. Çünkü gerektiğinde solfej ya da nota dersi veriyoruz. Üyeler gelmedikleri hafta zorlanıyorlar. Çalışmalarda, seçilen mûsikî eserleri notaları deşifre edilerek ve Türk Mûsikîsi’ne hizmet etmiş gerçek sanatkârların icrâları da dikkate alınarak öğrenilmekte, bunların yanında repertuvardaki eserlerin makamları, bestekârları ve güftekârları hakkında bilgiler verilmekte ve ayrıca güftelerin analizi de yapılmaktadır. Bir okul düzeninde ve bir aile ortamı sıcaklığında sürdürülen bu çalışmalarda, bütün dernek üyelerinin katılımları ve katkıları da alınmakta, hâttâ belli konularda araştırma yaparak üyelere bilgi sunmalarını da istiyoruz. Herkese kapımız açık ve seste çok önemli diyebilirim.

Başka kuruluşlarla yapmayı düşündüğünüz ortak çalışmalarınız var mı?

Konya Ereğli Sanat Merkezi ve Seydişehir Musiki Cemiyetiyle kardeş bir dernek olarak karar aldık. Onların Seydişehir veya Ereğli’ye gidip konser vermeyi düşünüyoruz.

Konya’da sanatsal etkinliklere olan ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Maalesef ki ilgi yeterli değil. Örneğin; Ereğli Belediye Başkanı Özkan Bey bizi bir konsere davet etti. Yönetim kurulu olarak gittiğimiz konserin ücretli olduğunu öğrendik ve buna rağmen bin kişilik salon hınca hınç doluydu. Ancak biz burada Mevlana Kültür Merkezi’nde 800 kişilik Sultan Veled Salonu’nu dolduramıyoruz. Aynı ilgiyi Seydişehir’de de görüyoruz. Ancak Konya’da konserler ücretsiz olmasına rağmen halk biraz daha ilgisiz. Dolayısıyla biz de dönüp kendimize boşuna mı uğraşıyoruz diyoruz. Ankara’da TRT’den aradılar. Türk Musiki Fedarasyonu’nda kayıt olmamız için davetiye gönderdiler. Biz de bu isteği değerlendireceğiz.

Önümüzdeki dönemde konser hazırlığı var mı?

Evet, konser hazırlığımız sürüyor. 3 Mayıs’ta Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda saat 20.30’da konserimiz var. Tüm sanatseverleri konserimize bekliyoruz.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Konya Mûsikî Derneği, mûsikîdeki nitelik ve kaliteye önem verdiği kadar, derneğe gelen kişilerin aralarındaki ilişkileriyle de ilgilenmiş ve disipline çok önem vermiştir. Konya Mûsikî Derneği, maddî zorluklar ne olursa olsun, Türk Mûsikîsine ve esasta Türk Kültür ve Sanatına, mütevâzî de olsa, hizmet etmenin, mânevi haz ve huzuruyla dopdolu olarak bugün olduğu gibi yarın da varlığını sürdürecektir. Türk Mûsikîsi eğitimi ve öğretiminde önemli yapı taşlarından birisi olan Mûsikî Dernekleri, mûsikîye ilgi duyan insanları bir araya getirerek, gerek mûsikî kültürü, gerekse Klâsik Türk Mûsikîsi repertuvarının öğretiminde büyük katkılar sağlamakta, müzik bölümü ve konservatuvarlara hazırlanan öğrenciler için bir dershane, bu kurumlarda öğrenim gören öğrenciler veya mezunlar için de ikinci bir okul ve uygulama yeri olarak, âdetâ ikinci bir konservatuvar görevi görmektedir. İşte bu amaçla yola koyulan derneklerden birisi de “Konya Mûsikî Derneğidir”. Konya Mûsikî Derneği, mûsikî potansiyelimizin tam değerlendirilebilmesi için el ve gönül birliği içinde çalışmalarına devam etmekte ve bu arada yetkililerin ilgisini arzu etmektedir. Konya Mûsikî Derneği, amatör bir ruhla, ama profesyonel bir anlayışla çalışmalarını düzenli ve disiplinli bir şekilde sürdürmekte, Türk Mûsikîsi’ni aslına ve klâsik rûhuna sadık kalarak icrâ etmek, halka sevdirmek ve yaşatmak amacıyla yaptıkları çalışmalar ve halka sundukları nitelikli konserlerle şehrin müzik yaşamına ışık tutmakta ve hâlen Konya’da mûsikî alanında varlığını sürdürmeye devam ediyor. Ancak her zaman yinelediğim gibi imkânlarımız kısıtlı derneğimize bir yer tahsis istiyoruz. / Melek Sarıtaş

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.