Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'ndan

T.C.
Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'ndan
Sayı :2024/3 Tereke Satış (Terekenin Tasfiyesi)
İLAN

Konu : Mehmet Erdoğmuş hk Tasfiyenin başladığına ilişkin
Konya ili, Çumra ilçesi, Tahtalı mah, 51 Cilt, 40 hane ve 32 sırada nüfusa kayıtlı Latif ve Eşe oğlu, 1985 doğumlu, 347*****564-TC Kimlik numaralı 05/06/2023 tarihinde vefat eden müteveffa MEHMET ERDOĞMUŞ'un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/1195 esas ve 2023/2314 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup. Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02037386