Konya 9. İcra Dairesi Müdürlüğü'nden satılık taşıt

T.C.
KONYA 9. İCRA DAİRESİ
2023/9153 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9153 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.450.000,00

1

Taşıt

34LY4030 Plakalı , 2015 Model , VOLKSWAGEN Marka , 3C Tipli , DCX016008 Motor No'lu , WVWZZZ3CZFE454 ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 11:10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 11:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/11/2023 - 11:10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/11/2023 - 11:10

(İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN01893193