Karatay İsmil'de taşınmazlar satılık

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/56 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İli Karatay ilçesi İsmil Mahallesi, Karanlıkdam Mevki, 610 ada 2parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; bölgenin Arazi toplulaştırma çalışması neticesinde oluşan ve alt yapısı tamamlanmış yolları açılmıştır. Parsel, üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu ve ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir. Parsel haritasında gösterildiği üzere Kuzeyindeki kadastro paftasında ve zeminde mevcut Toplulaştırma Yoluna cephelidir. Parselden cepheli olduğu yolu takiben İsmil Mahallesi meskun alanına ve Konya Ereğli Karayoluna ulaşılmaktadır. Taşınmazın 7.56 km Kuzeyinde Konya Ereğli Karayolu, 5.00 km Kuzey Doğusunda İsmil Mahallesi bulunmaktadır.
Adresi : İsmil Mahallesi Karanlıkdam Mevkii Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 9.833,34 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanına İsabet ettiği,
Kıymeti : 590.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:52

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 10:52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:52

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya ili, Karatay ilçesi, İsmil Mahallesi, Köy İçi mevkii,258 ada, 26 parsel sayılı arsa nitelikli taşınmaz; 21918. Sokağa cepheli konumda olup üzerinde yapı ve müştemilat bulunmaktadır. Satış konusu parsel içerisinde 258 ada 17 parsel numaralı 48.89 m² yüzölçümlü ev bulunmaktadır.(A) harfi ile gösterilen 40 m² yüzölçümlü ev, Bu ev (258 ada17 parsel üzerindeki eve ilave edilmiş)(B) harfi ile gösterilen 70 m² yüzölçümlü ev, (C) harfi ile gösterilen 20 m² yüzölçümlü depo, (D) harfi ile gösterilen 23 m² yüzölçümlü depo, (E) harfi ile gösterilen 26 m² yüzölçümlü depo bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan yapılar kerpiç yapı olup, dışları saman ve çamur karışımla sıvanmıştır. Tek katlı yapıların kapıları ahşap, tabanları ise topraktır. Yapıların iç kısım duvarları da aynı şekilde saman ve çamur karışımlı sıvalıdır. Tavan kısımları yatay şekildeki yuvarlak ahşaplarla kapatılmış olup saman ve çamur ile kapatılmıştır. Taşınmaz üzerinde bulunan kerpiç yapıların ekonomik ömürlerini tamamladığı, parselin değerine herhangi bir objektif katkısının bulunmadığı kanaatine varılmıştır. Yakın çevresinde 600 metre Kuzey batısında İsmil Karatay Anadolu İmam Hatip lisesi, 200 metre batısında ATATÜRK İlkokulu,50 metre kuzey doğusunda İsmil Merkez Camii ve Kültür Merkezi, 620m Kuzey Doğusunda İsmil Cumhuriyet Ortaokulu ile birlikte yerleşim yerleri ve kamusal alanlar bulunmaktadır. Bölge sosyal ve kültürel yönden az gelişmiştir.
Adresi : İsmil Mahallesi 21918 Sokak No:13 Karatay / KONYA
Yüzölçümü : 1.094,79 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Serbest 2 kat mesken ve yol sahasına isabet etmektedir. Kadastro parselidir. Uygulama görmemiştir.
Kıymeti : 500.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 11:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 11:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:02

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01887238