Karapınar Asliye Hukuk Mahkemesi'nden ilan

İLAN

T.C.

KARAPINAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/602 Esas

İLGİLİ

DAVALI : Süleyman FİLİZ- Zafer mah.134113 sok.N:4A İçkapı no:2 Karapınar/KONYA

Davacı Adil ÜNSAL, Muhammedi Lütfi ÜRE,İsa ZENGİN,Serkan KESKİN, Ayşe KARAISLI, Emine MUHTAROĞLU ile davalılar Süleyman FİLİZ, Filiz HayvTar.Ür.İnş.Malz.Tic.San.Ltd.Şti, Ahmet ÇELEBİ, Necati ŞİMŞEKLİ, Nuri Osman YEŞİLYURT arasında mahkememizde görülmekte olan tasarrufun iptali davası nedeniyle; davalı Süleyman FİLİZ'in adres araştırmasından bir netice alınamadığından tebligata yarar adresi tespit edilememiş olup adına çıkartılacak davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesinde; borçlu davalı Süleyman FİLİZ ve davalı şirket tarafından diğer davalılara yapılan taşınmaz devri tasarruflarının muvazaalı olduğu iddiasıyla tasarrufların iptali ile davacıların alacaklı olduğu icra dosyalarında haciz ve satış yetkisi verilmesi talep edilmiştir. İlanen tebliğin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ayrıca dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesinin verilmesi, aksi halde inkar etmiş sayılacağı, davalı Süleyman FİLİZ'in (TCKN:55297237516) duruşmanın bırakıldığın 11/10/2023 günü saat 11:50'te mahkemeye bizzat gelmesi veya kendisini temsilen bir vekil göndermesi aksi halde hakkındaki davanın gıyabında görüleceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, ön inceleme tensip tutanağı, son duruşma zaptı ve duruşma günü tebligatı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01881622