Samandağ Belediyesi'ne ait tarım arazisi 10 yıl süre ile kiralanacaktır

Samandağ Belediyesi'ne ait tarım arazisi 10 yıl süre ile kiralanacaktır

Samandağ Belediyesi'ne ait tarım arazisi 10 yıl süre ile kiralanacaktır
Yayınlanma:

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Mülkiyetleri Samandağ Belediyesine ait tapu kaydı Atatürk Mahalle 828 ada 4 numaralı taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine istinaden Açık Artırma Teklif Usulüne göre tarım amaçlı kiralanması işi,

İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT: İhale 26.09.2023 Salı Günü, Samandağ Belediye Başkanlığının, Cumhuriyet Mahallesi, Kent Sokak. No:18 Samandağ/ HATAY adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda saat 11.00’da yapılacaktır.

İhale şartname bedeli 1.000.00 TL olup Samandağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. (Şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine ödenecektir.)

İHALE KONUSU TAŞINMAZIN KİRALAMA SÜRESİ:

İhale konusu taşınmaz 10 (on) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI VE KESİN TEMİNAT

4.1.) Kiraya verilecek taşınmazların ihale muhammen bedeli 45.000 TL +%20 KDV , ihale geçici teminatı 10.000.00 TL ve cayma teminatı da 25.000.00 TL’dir.

4.2.) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmadan önce asgari (1 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır.

4.3.) İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak ve kira sözleşmesi yapmak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ile sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına irat kaydedilir.

4.4.) Geçici teminat olarak süresiz teminat mektubu ve Tedavüldeki Türk Parası kabul edilecektir.

4.5.) Geçici teminatın nakden yatırılmak istenmesi halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine açıklaması yapılarak yatırılacaktır.

4.6.) İhtilafların çözümünde Samandağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Kiracı/Yüklenici teklif ettiği yıllık bedeli, sözleşme öncesi belediye veznesine veya Belediyenin banka hesabına yatıracaktır.

İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.

1)Nufus Cüzdan Sureti,Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.

2) Geçici ve Cayma Teminatının ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.

3) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

4) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

5) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

6) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

7) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7, 8 ve 12. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

8) Samandağ Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.

9) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

10) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.