Belediye'ye ait 8 adet işyeri kiraya verilecek

Belediye'ye ait 8 adet işyeri kiraya verilecektir

Belediye'ye ait 8 adet işyeri kiraya verilecek
Yayınlanma:

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Belediye'ye ait 8 adet işyeri kiraya verilecektir.

1-İhalenin Konusu:

Muş İli, Merkez İlçesi, 1.Mıntıka Mahallesi 704 ada 5 nolu parsel üzerinde bulunan 5,7,9,11,21,23 nolu depoların 5 yıllığına, Muş İli Merkez İlçesi Kültür Mahallesi 71 ada 80 nolu parsel üzerinde bulunan E1 nolu dükkanın 10 yıllığına, Muş İli, Merkez İlçesi, 1.Mıntıka Mahallesi 145 ada 15-38 nolu parseller üzerinde bulunan 39 nolu deponun 3 yıllığına kiralama ihalesi.

2 - İhalenin Yapılış Şekli:

İhale konusu kiralama, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi Açık Teklif(Açık Artırma) usulü ile ihale edilecektir.

3 - İhale Şartnamesinin Temini ve Bedeli:

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde 1000,00 TL Simgesi karşılığında Muş İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ ) temin edebilirler.

4 - Geçici Teminat Miktarı:

Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3 ’üdür. Geçici teminat nakit olarak ‘ İl Özel İdaresi Muhasebe servisinden alınacak teslimat müzekkeresi ile bankaya yatırılacak veya o iş için herhangi bir bankada bloke edilerek yatırılabilir.’ ibaresinin yazılması gerekmektedir. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

5 – İhalenin Tarihi ve Yeri :

Söz konusu taşınmazların ihalesi 13/09/2023 Çarşamba günü Muş İl Özel İdaresi Hizmet Binası (15 Temmuz Milli İrade Mahallesi Bitlis-Muş Caddesi No.25 Merkez/MUŞ ) Encümen Toplantı Salonunda İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.

6 - İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

a) Geçici teminatı yatırdığına dair belge

b) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname

c) Kanuni ikametgâh belgesi (Gerçek kişiler için)

d) Noterden tasdikli nüfus cüzdanı sureti( Gerçek kişiler için)

e) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), ayrıca irtibat için telefon veya faks numarası

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi (Güncel)

g) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri istenen belgeleri vereceklerdir.

h) Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz

ı) Vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı.(Güncel)

i) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

j) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

k) İdaremize borcu olmadığına dair idaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı

l) Yer gördü belgesi

7- İhale Komisyonu olan İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8-İhaleden doğan ya da doğacak her türlü vergi, resim, harç, tapu harçları, noter masrafı, alım satım giderleri, sözleşme giderleri ile bilumum tüm giderler ihale üzerinde kalan tarafından ödenecektir.

9- Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

10-İhaleye sunulan her işyeri için ayrı ihale dosyası hazırlanacaktır. İhale ilanı ve şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

İlanı görüntülemek için tıklayınız

Kaynak:Haber Kaynağı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.