Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek

(MEB), yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin uzaktan eğitim alabileceklerini duyurdu.

Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitim alabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitim başladıktan sonra kronik hastalığı olan lise öğrencilerinin eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebileceğini, bu konuda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.
MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı iş ve işlemlerine göre illere yazı gönderildi. Buna göre ders yılı 31 Ağustos pazartesi başlayacak. Liselerde sorumluluk sınavları ile hazırlık yeterlilik sınavları ihtiyaç duyulması halinde iki haftaya yayılarak 31 Ağustos-11 Eylül'de yapılacak.
Sınavlar mümkün ise çok amaçlı salon, spor salonu, yemekhane gibi büyük mekanlarda uygulanacak. Bunun mümkün olmaması durumunda öğrencilerin oturma planı fiziki mesafe korunacak şekilde düzenlenecek.
Yüz yüze eğitim başladıktan sonra, Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sisteminde kronik hastalıklar listesinde hastalığı bulunan resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencileri, durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyle okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle sürdürebilecek. Bu konuda, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince tedbirler alınacak.

1 Haziran itibariyle kamuda idari izinli sayılacak olan memurların belirleneceği 2020/8 Cumhurbaşkanlığı genelgesi E Nabız üzerinden yayımlandı. E Nabız kronik hastalıklar ekranı aracılığıyla mevcut kronik hastalıkları hakkında bilgi edinebilecek olan vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı kronik hastalıklar listesi aracılığıyla da bu kapsama girip girmediklerini öğrenebilecek. İşte, E Nabız kronik hastalıklar tam listesi ve E Nabız kronik hastalığım ekranı

E NABIZ KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ

E Nabız kronik hastalığım ekranı için E-Devlet şifresi ile giriş gerçekleştirebilecek olan vatandaşlar, sol menüde yer alan Covid19 (Kronik Risk Durumu Raporu) ekranına tıklayarak kronik hastalıklarım sekmesine ulaşabilecek. Burada kronik hastalığı hakkında bilgi alan vatandaşlar, kronik hastalıklar listesi aracılığıyla risk durumu içerisinde yer alıp almadıklarını öğrenebilecek. İşte, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Hükmünce İdari Sayılacak Kamu Çalışanlarının Kronik Hastalıkları Tam Listesi

E-NABIZ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

1 C00.0 Dış üst dudağın öalign neoplazması
2 C00.1 Dış alt dudağın habis neoplazması
3 C00.2 Dış dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
4 C00.3 Üst dudağın habis neoplazması, iç taraf
5 C00.4 Alt dudağın habis neoplazması, iç taraf
6 C00.5 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış, iç taraf
7 C00.6 Dudak komissürününhabis neoplazması
8 C00.8 Dudağın üst üste binen lezyonu
9 C00.9 Dudağın habis neoplazması, tanımlanmamış
10 C01 Dil kökünün habis neoplazması
11 C02.0 Dil dorsal yüzünün habis neoplazması
12 C02.1 Dil kenarının habis neoplazması
13 C02.2 Dilin ventral yüzünün habis neoplazması
14 C02.3 Dilin anterior üçte ikisinin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
15 C02.4 Lingual tonsilin habis neoplazması
16 C02.8 Dilin üst üste binen lezyonunun habis neoplazması
17 C02.9 Dilin habis neoplazması, tanımlanmamış
18 C03.0 Üst diş etinin habis neoplazması
19 C03.1 Alt diş etinin habis neoplazması
20 C03.9 Diş etinin habis neoplazması, tanımlanmamış
21 C04.0 Ağzın anterior tabanının habis neoplazması
22 C04.1 Ağız yan duvarının habis neoplazması
23 C04.8 Ağız tabanının üst üst binen lezyonu
24 C04.9 Ağız tabanının habis neoplazması, tanımlanmamış
25 C05.0 Sert damağın habis neoplazması
26 C05.1 Yumuşak damağın habis neoplazması
27 C05.2 Uvulanın habis neoplazması
28 C05.8 Damağın üst üste binen habis lezyonu
29 C05.9 Damağın habis neoplazması, tanımlanmamış
30 C06.0 Yanak mukozasının habis neoplazması
31 C06.1 Ağız vestibülünün habis neoplazması
32 C06.2 Retromolar bölgenin habis neoplazması
33 C06.8 Ağzın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının üst üste binen habis lezyonu
34 C06.9 Ağzın habis neoplazması, tanımlanmamış
35 C07 Parotis bezinin habis neoplazması
36 C08.0 Submandibüler bezin habis neoplazması
37 C08.1 Sublingual bezin habis neoplazması
38 C08.8 Majör tükrük bezlerinin üst üste binen habis lezyonu
39 C08.9 Majör tükrük bezinin habis neoplazması, tanımlanmamış
40 C09.0 Tonsiller fossanın habis neoplazması
41 C09.1 Tonsiller sütun (anterior) (posterior)
42 C09.8 Tonsilin üst üste binen habis lezyonu
43 C09.9 Tonsilin habis neoplazması, tanımlanmamış
44 C10.0 Vallekulanın habis neoplazması
45 C10.1 Epiglot anterior yüzünün habis neoplazması
46 C10.2 Orofarenks yan duvarının habis neoplazması
47 C10.3 Orofarenks arka duvarının habis neoplazması
48 C10.4 Brankiyal yarığın habis neoplazması
49 C10.8 Orofarenksin üst üste binen habis lezyonu
50 C10.9 Orofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
51 C11.0 Nazofarenks üst duvarının habis neoplazması
52 C11.1 Nazofarenks arka duvarının habis neoplazması
53 C11.2 Nazofarenks lateral duvarının habis neoplazması
54 C11.3 Nazofarenks anterior duvarının habis neoplazması
55 C11.8 Nazofarenksin üst üste binen mailgn lezyonu
56 C11.9 Nazofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
57 C12 Priform sinüsün habis neoplazması
58 C13.0 Postkrikoid bölgenin habis neoplazması
59 C13.1 Ariepiglottik katlantının habis neoplazması, hipofarenjiyal taraf
60 C13.2 Hipofarenks posterior duvarının habis neoplazması
61 C13.8 Hipofarenksin üst üste binen habis lezyonu
62 C13.9 Hipofarenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
63 C14.0 Farenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
64 C14.2 Waldeyer halkasının habis neoplazması
65 C14.8 Dudak oral kavite ve farenksin üst üste binen habis lezyonu
66 C15.0 Özefagusun servikal kısmının habis neoplazması
67 C15.1 Özefagusun torasik kısmının habis neoplazması
68 C15.2 Özefagusun abdominal kısmının habis neoplazması
69 C15.3 Özefagusun üst üçte birinin habis neoplazması
70 C15.4 Özefagusun orta üçte birinin habis neoplazması
71 C15.5 Özefagusun alt üçte birinin habis neoplazması
72 C15.8 Özefagusun üst üste binen habis lezyonu
73 C15.9 Özefagusun habis neoplazması, tanımlanmamış
74 C16.0 Kardiyanın habis neoplazması
75 C16.1 Mide fundusunun habis neoplazması
76 C16.2 Mide cisminin habis neoplazması
77 C16.3 Pilorik antrumun habis neoplazması
78 C16.4 Pilorun habis neoplazması
79 C16.5 Mide küçük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
80 C16.6 Mide büyük kurvatürünün habis neoplazması, tanımlanmamış
81 C16.8 Midenin üst üste binen habis lezyonu
82 C16.9 Midenin habis neoplazması, tanımlanmamış
83 C17.0 Duodenum habis neoplazması
84 C17.1 Jejunum habis neoplazması
85 C17.2 İleum habis neoplazması86 C17.3 Meckel divertikülünün habis neoplazması
87 C17.8 İnce bağırsağın üst üste binen habis lezyonu
88 C17.9 İnce bağırsağın habis neoplazması, tanımlanmamış
89 C18.0 Çekumun habis neoplazması
90 C18.1 Apandisin habis neoplazması
91 C18.2 Asendan kolonun habis neoplazması
92 C18.3 Hepatik fleksürün habis neoplazması
93 C18.4 Transvers kolonun habis neoplazması
94 C18.5 Splenik fleksürün habis neoplazması
95 C18.6 Desendan kolonun habis neoplazması
96 C18.7 Sigmoid kolonun habis neoplazması
97 C18.8 Kolonun üst üste binen habis lezyonu
98 C18.9 Kolonun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
99 C19 Rektosigmoid birleşkenin habis neoplazması
100 C20 Rektumun habis neoplazması
101 C21.0 Anüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
102 C21.1 Anal kanalın habis neoplazması
103 C21.2 Kloakojenik bölgenin habis neoplazması
104 C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın üst üste binen habis lezyonu
105 C22.0 Karaciğer hücreli karsinom
106 C22.1 İntrahepatik safra kanalı karsinomu
107 C22.2 Hepatoblastom
108 C22.3 Karaciğerin anjiyosarkomu
109 C22.4 Karaciğerin diğer sarkomları
110 C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları
111 C22.9 Karaciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
112 C23 Safra kesesinin habis neoplazması
113 C24.0 Ekstrahepatik safra kanalının habis neoplazması
114 C24.1 Ampulla Vater habis neoplazması
115 C24.8 Safra yolunun üst üste binen habis lezyonu
116 C24.9 Safra yolunun habis neoplazması
117 C25.0 Pankreas başının habis neoplazması
118 C25.1 Pankreas cisminin habis neoplazması
119 C25.2 Pankreas kuyruğunun habis neoplazması
120 C25.3 Pankreatik kanalın habis neoplazması
121 C25.4 Endokrin pankreasın habis neoplazması
122 C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının habis neoplazması
123 C25.8 Pankreasın üst üste binen lezyonu
124 C25.9 Pankreasın habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
125 C26.0 İntestinal yolun habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
126 C26.1 Dalağın habis neoplazması
127 C26.8 Sindirim sisteminin üst üste binen habis lezyonu
128 C26.9 Sindirim sistemi içinde yetersiz tanımlanmış yerlerin habis neoplazması
129 C30.0 Burun boşluğunun habis neoplazması
130 C30.1 Ortakulağın habis neoplazması
131 C31.0 Maksiller sinüsün habis neoplazması
132 C31.1 Etmoid sinüsün habis neoplazması
133 C31.2 Frontal sinüsün habis neoplazması
134 C31.3 Sfenoid sinüsün habis neoplazması
135 C31.8 Aksesuar sinüslerin üst üste binen habis lezyonu
136 C31.9 Aksesuar sinüsün habis neoplazması, tanımlanmamış
137 C32.0 Glottisin habis neoplazması
138 C32.1 Supraglottisin habis neoplazması
139 C32.2 Subglottisin habis neoplazması
140 C32.3 Larenjiyal kıkırdağın habis neoplazması
141 C32.8 Larenksin üst üste binen habis lezyonu
142 C32.9 Larenksin habis neoplazması, tanımlanmamış
143 C33 Trakeanın habis neoplazması
144 C34.0 Ana bronşun habis neoplazması
145 C34.1 Üst lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
146 C34.2 Orta lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
147 C34.3 Alt lob, bronş veya akciğerin habis neoplazması
148 C34.8 Bronş ve akciğerin üst üste binen habis lezyonu
149 C34.9 Bronş veya akciğerin habis neoplazması, tanımlanmamış
150 C38.0 Kalbin habis neoplazması
151 C38.1 Anterior mediyastenin habis neoplazması
152 C38.2 Posterior mediyastenin habis neoplazması
153 C38.3 Mediyastenin habis neoplazması, tanımlanmamış kısım
154 C38.4 Plevranın habis neoplazması
155 C38.8 Kalp, mediyasten ve plevranın üst üste binen habis lezyonu
156 C40.0 Skapula ve üst uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
157 C40.1 Üst uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
158 C40.2 Alt uzuv uzun kemiklerinin habis neoplazması
159 C40.3 Alt uzuv kısa kemiklerinin habis neoplazması
160 C40.8 Uzuvların kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
161 C40.9 Uzuv kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
162 C41.01 Kranyofasiyal kemiklerin habis neoplazması
163 C41.02 Maksillofasiyal kemiklerin habis neoplazması
164 C41.1 Mandibula habis neoplazması
165 C41.2 Vertebral kolonun habis neoplazması
166 C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikulanın habis neoplazması
167 C41.4 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiksin habis neoplazması
168 C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının üst üste binen habis lezyonu
169 C41.9 Kemik ve eklem kıkırdağının habis neoplazması, tanımlanmamış
170 C43.0 Dudağın habis melanomu171 C43.1 Göz kapağının habis melanomu, kantus dahil
172 C43.2 Kulak ve dış kulak kanalının habis melanomu
173 C43.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının habis melanomu
174 C43.4 Saçlı deri ve boynun habis melanomu
175 C43.5 Gövdenin habis melanomu
176 C43.6 Üst uzuvun habis melanomu, omuz dahil
177 C43.7 Alt uzuvun habis melanomu, kalça dahil
178 C43.8 Derinin üst üste binen habis melanomu
179 C43.9 Derinin habis melanomu, tanımlanmamış
180 C44.0 Dudak derisinin habis neoplazması

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.