TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN EN BAŞAT REFERANDUMU

Halen ülkemizdeki siyasal rejim demokratik; çok eksiklikleri olmasına rağmen demokratik cumhuriyettir. Peki bu eksiklikleri son değişiklikler gideriyor mu? Hayır, gidermeden çok tek adama her yetkiyi vermeye yöneliktir. Cumhuriyet rejimi kurulduğundan bu yana saraydan halkın egemenliğini almış ve halka vermiş, tüm eksikliklerine rağmen demokratikleşme çizgisini benimsemiştir.
Günümüzde Başkanlık rejiminin uygulandığı demokratik ülkelerde Yasama, Yürütme, Yargı  erkleri  birbirini denetleyecek şekilde  oluşmuştur. Örneğin ABD de Senato: başkanı sorgular, başsavcı eski başkan Clinton’u sorgulamıştır.  Obama’nın Türkiye’ye atamak istediği büyükelçiyi niteliksiz olduğu için reddetmiştir. Bizde şu andaki değişiklikten sonra meclisin böyle bir yetkisi yoktur. Çünkü yeni rejimde denge ve denetleme mekanizmaları yoktur.
Yeni sistemde Cumhurbaşkanı da, Meclis de halk tarafından seçiliyor. Meclis’te tüm partilerde halkın temsilcisi yani halkın temsili herkesten daha yüksektir. Halkın seçtiği Meclis Cumhurbaşkanı tarafından fesih ediliyorsa bu yürütmenin yasama üzerinde tahakküm kurması demektir.  Bu uygulamanın demokrasilerde yeri yoktur.
Halkın seçtiği Meclisi  Cumhurbaşkanı tek başına fesih  edebilirken, Meclis  Cumhurbaşkanı’nın görevini ancak   3/5 çoğunlukla  yani 360 oy ile sonlandırıyor. Bu neredeyse imkânsızdır. Çünkü aynı andaki seçimde kendi partisinin tüm milletvekillerini ismen belirleyecek Cumhurbaşkanı ile vekillere seçmen oy vereceğinden Meclis’in çoğunluğuna hakim  olan Cumhurbaşkanı  fiilen Yasama organının da belirleyip kontrol edecek. Demokrasilerde bu uygulama olmaz.
Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yürütmeye ilişkin her konuda kararname çıkarabilir. Bu kararnameler kanun gibidir. Cumhurbaşkanı bu yolla yasama yetkisine ortak edilmiştir. Meclis aynı konuda kanun çıkarır ise kararnameyi engelleyemez. Çünkü meclisin çıkardığı kanunu Cumhurbaşkanı veto edebilir. Veto ettiğinde meclis ancak 301 oy ile kabul edebilir. Partili Cumhurbaşkanı kontrol ettiği mecliste aynı kanunun salt çoğunluk ile geçmesini engelleyerek ülkeyi kararnameler ile yönetebilir. Bunun dünyada örneği yoktur.
Demokrasilerde  denetleme yöntemi olan  güvenoyu, gensoru   olmayan, yürütme üzerinde hiçbir etkili denetim imkanı kalmayan, yasama tekeli elinden alınmış, yasama yetkisi sınırlandırılmış, fesih tehdidi altına bir meclis yaratılacağından  bu değişiklik  Ulusal kurtuluş savaşına karar vermiş ve yönetmiş, kurucularına bile savaş esnasında sınırlı yetki vermiş  TBMM nin  tarihi misyonunu yok edecektir.
Referandum Türkiye Cumhuriyeti’nin en başat referandumudur. Benim partim yaptı ise doğrudur anlayışından çok vereceğimiz kararda ülkemizin geleceğini düşünerek tercihimizi yapmalıyız.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar