RAMAZANDA İSLAM DÜNYASI ÜZERİNE

Mübarek ramazan ayında İslam dünyası kan revan içinde. Ölümler, yangınlar, bombalar, yıkıntılar içinde. Ülkelerin tarihi camileri, türbeleri, kadim medeniyet yapıları yıkılıyor, bombalanıyor, insanlar ölüyor. Müzeleri yağmalanıp kütüphaneleri yakılarak kadim kültürü yok ediliyor. Bunları yakıp yıkanlar ABD uçakları, Rus uçakları,  Esed  gibi rejimlerin  diktatörlerinin  koltuk uğruna  bombalamalarının yanısıra   İslam adına  sistem kurduğunu iddia eden   bedevi kılıklı, kafa kesen, kurşuna  dizen  radikal dinci  örgütler  kendi  Müslüman kardeşini  boğazlamaktadır.

Kapitalizmin emrindeki  İslam dünyasının kralları, şeyhleri, şıhları, emirleri, dervişleri   hep birden  Ortadoğu’yu  kan gölüne  çeviren  Amerikan eşkıyasını  alkışlamaya  devam ediyorlar. Halbuki islam asla kapitalizm ile bağdaşmaz.  çünkü kapitalizm sömürücü, yıkıcı, ele geçirerek işgalci, çıkarcı, katliamcıdır.  kendi silah pazarını canlı tutmak için savaş kışkırtıcısıdır.  Halbuki  İslam adalet, eşitlik, paylaşım, sınırsız ve sınıfsız  bir toplum yaratmanın  adıdır. Kapitalizmin yarattığı canavar emperyalizm ise Müslüman Suudilere   ABD  silahları ile  Yemen’deki  Müslümanları  öldürtür  ve onların  Müslümanlıklarını  Husiler  diyerek ustaca   gizler.

Müslüman dünyası  karar alıcıları  Kur'an’ı asla anlayamadılar,  Emevi, Sünni, Hanefici, tasavvufçu   tercümeleri   bunda en büyük   etkendir. Mezhepçi, tarikatçı ve ideolojik kaygıyla yazılan mealler halka asla Kur'anın özünü anlatmadı.  tarikat, cemaat, şeyh, efendi, ermiş,eren ,evliya, türbe , yatır,   çevresindeki  muhafazakarlar ise   çıkarlarına uygun  mealleri  desteklediler.  hilafeti yeniden kuracaklarına inandırılan ahmaklar takımı ise  Kur'an ve islam konusunda  Amerikancı  bir algı operasyonunda  olduğunun farkında  bile değildir. hatta  çağın imamı gibi   arayışlara girerek  zavallı duruma düştüklerinin farkında  değillerdir.

Her okulu imam-hatipe çevirmenin, imam-hatiplerde  kız  erkek  sınıf modellerini  şeriatın zaferi gibi  kabul edecek kadar pedagojiden uzak,  şehirlerde  tramvayları  kadın erkek ayıracak kadar   hayatın gerçeklerinden uzak  biçimde  afyonlanmaya  devam etmektedirler. Arapçayı  öne çıkararak, yerel yönetimlerce teşvik ederek   İngilizceyi   öğrenmesini engellemek   gelecekte  Müslümanların  bilim adamlığından uzaklaşması   en çok emperyalizmin işine yarayacağından    habersizdirler.

Buhari’nin ölümünden 400 yıl sonra Yununi  adında  bir hadiscinin  topladığı  ve Buhari’nin  diye    yayınlanan  hiç bir yerde  orijinal nüshası olmayan, içinde  Kur'an   ile  çatışan  yüzlerce  örneği olan    hadisleri halka hala yayınlayan ve ezberleten  İslam dünyası çıkmazın içindedir.

Yüce kitabımız  Kur'an  700   ayetinde  aklı  referans göstermiştir. Şuraya vurgu, marufa uyma, emanet, ehliyet, meşveret, adalet, eşitlik, barış, ahlak, dostluk, kardeşlik, hakça paylaşım, konularında yüzlerce ayet vardır. Ancak İslam dünyasındaki ülkelerin hiç birisinde bu uygulamaları hayata geçirmiş Medine’deki Peygemberimizin  meydana getirdiği  örneğindeki toplum yoktur.

Günümüzde   müezzin, imam, vaiz, müftü, müfettişi, fetvacı, şeyh, mürit, mürşit, sadık şakirt, semt imamı, bölge imamı, heyet  abisi, hoca efendi, meşveret  abisi   gibi aktörlerden  İslami  anlayışı  kurtarmak  inançlı , dirençli, adanmış   Müslümanlar   sayesinde   İslam dünyası   aydınlığa  ulaşabilir.

Önceki ve Sonraki Yazılar