Alman halkı nasıl aldatıldı?

Hegel ünlü bir Alman felsefecisidir. "insanlar çoğu zaman akılcı olmayan bir şekilde ve ihtirasların egemenliği altında hareket ederler. Akıl amaçlarına ulaşmak için işte bu ihtirastan yararlanacaktır; buna aklın hilesi denir." diyen; "Kendilerine nasıl yɑşɑyɑcɑklɑrını buyurɑcɑk mutlɑk ɑhlɑk kurɑllɑrı isteyenlerin ɑsıl istedikleri şey, kɑrɑktersizliğe bɑhɑnedir"  diyen felsefenin ünlü kuramcısıdır.

Kant yine Alman felsefecisi olup, tanrının varlığını, dinin ve ahlakın rasyonelliği üzerine ölümsüz eserler bırakmıştır. Ünlü fizikçi Einstein Almandır. Atomu keşfeden, fizik ve uzay biliminin babasıdır. Goethe ünlü Alman yazarıdır. Wagner; dünyanın ünlü müzisyeni Almandır.

Nitelikli, prensipli, iyi eğitimli Alman toplumu nasıl olmuş da Hitler gibi bir delinin peşine takılarak 20 milyon insanın ölümünü alkışlamış, desteklemiş ve kan gölünü seyretmişti? Mantıklı bir toplum nasıl olur da bir anda mantıksız kararlar alabiliyordu?

Bu konu üzerine binlerce bilimsel çalışmalar yapıldı ve bunun cevabı R-KOMPLEKS olgusuydu.  Bu  "sürüngen beyin bölgesi" denilen kavram her beyinde bulunuyor, kitlelerin beynindeki ilkel içgüdüleri aktivite ederek, mantıksal düşünmeyi baskılıyordu.

Hitler türü liderler kitlelerin beyinlerini R-kompleksine indirgemek için önce bir gruba dahil ediyorlar ve biz ve onlar diye iki gruba ayırıyorlardı. İç bağları sıkı bir gruba dahil edilen kişi akıl ihalesi yoluyla mantığını kullanmaktan vazgeçebiliyordu.

İkinci yapılan şey ise kitleleri korku kültüründe yaşatmak, iç düşmanlar yaratarak, korkuya dayalı politik propagandalar yaparak kitleleri R-kompleks seviyesine indirebiliyordu. Eğer iç düşman yaratılamazsa dış düşman yaratılıyordu.

Üçüncü yol ise 3-D yöntemiydi. Düşman göster, dayanışma duygusunu kışkırt. Düşündürme. Sürekli çatışma çıkar ki taraftarların düşünemesinler. İnsanların mantığına değil  içgüdülerine  hitap et.

Araştırmacılar kitlelere bu liderlerde ne bulduğunu sorduklarında  kendi hayatında ezik, yenik, kompleksli kişiler güçlü ve otoriter liderlerle kendilerini özdeşleştirerek  kendilerini ezenlerden, patrondan, üst sınıftan intikam aldıklarını söylüyorlardı. R-Kompleksli liderler hep kaybedenler üzerinden kazanıyorlardı.  Eğitimsiz, öfkeli kitlelerin enerjisini hayali düşmanlara yönelterek oylarını alabiliyorlardı. İktidara gelip yönetimi ele geçirebiliyorlardı.

Baskıcı ve hırsız iktidarlar için cahil kitlelerin faydası saymakla bitmez. Özellikle cahil, eğitimsiz, zeki olmayan bir diktatör eğitimli, düşünen insanları hem kıskanır, hem tehdit olarak görür. Bunları düşman ilan edip hedef göstererek oy alabiliyordu.

Tarih göstermiştir ki bu tür liderler kolaylıkla iktidara geldikleri halde.  Gidişlerinde büyük bedel öder ve ait olduğu toplumuna büyük bedeller ödetirler. Savaş, kan ve gözyaşı.

Önceki ve Sonraki Yazılar