2016 İSLAM DÜNYASI TURİZM BAŞKENTİ KONYA (2)

Müslüman şehirlerde  yöneticiler  şehre genelde işyeri gözüyle  bakarlar   ve nerden oy gelecekse  şehirleri ona göre planlar ve yönetirler.   Sosyal iletişim en az  ,alışveriş en çok   sloganı üzerine bir yaşam  kurulur  ve   tipik müslüman şehri    çocuk oyun parkı, avm  ve zenginler için lüks siteler, yoksullar için toki evlerinden oluşur.  Otantiklik  asla sevilmez  lüks  arabaya binme , lüks binalarda oturma    modernlik olarak görülür.  Müslüman şehirlerde  geçmişi göremezsiniz, şehirlerdeki anıtsal  tarihi yapılar  geçmişi değil  bu günü hatırlatır. Eğer hala  Müslüman şehirlerinde  bozulmamış  tarihi yapılar varsa   bunlar  kapitalizmin   henüz uğramadığı  şehirlerdir.

Müslüman şehirlerin yöneticileri şehirde  farklı düşüncede, farklı inançta ,farklı kimlikte insanların yaşadığını genelde  düşünmezler, mümkün olduğunca  bunları kısıtlamaya,engellemey  çalışırlar,  kenti yönetirken oluşturduklar  kent meclisi  gibi hiçbir oluşumda  farklı düşüncede olanlara yer vermezler. Herkesin günün birinde kendilerinden olacağını zannederler.  Genelde  şehirlerdeki anlayış  genişlemiş köy anlayışındadır   cami, pazar ve ev üçgeninden oluşan bir yaşama  alınan şehir   unsuru sadece  çocuk parkıdır.   Bu yüzden  şehir  nitelik olarak değil,plana göre değil  nicelik olarak paranın gücüne bağlı olarak büyür.

Müslüman şehirlerde   binlerce yıllık gayrimüslim yapıları  varsa    kaderiyle  başbaşa bırakılır ve yıkılmak için her türlü gayret gösterilir.  Gerekçe olarakta  batıda aynı şey yapılıyor  denir. Halbuki bu yapılar insanlığın ve şehirlerin ortak mirasıdırlar. O şehirlere zenginlik, hümanizm ve değer  katar. Bunların restore edilmesi için  müracaat edenler binbir mazeretle  engellenir.

Müslüman şehirlerindeki  yönetici ve muktedirlerin   sinemayla, fotoğrafla  arası iyi olduğu  halde  heykel ile arası hiç iyi değildir. Heykel ona göre tapılacak  bir putdur.  Halbuki  günümüzde hiç bir kimsenin heykele tapması mümkün değildir.  Halbuki   sanatın   geliştiği şehirlerde   yüzyıllar önce muhteşem heykeller   şehirlerin en önemli tarihsel  mirasıdırlar  bu konuda Roma dünayanın en çok heykellere sahip olduğu için turistlerden  milyonlarca dolar kazanır.

Müslüman şehirlerde   sanat etkinlikleri  sadece dini unsurlar içerir, konserler, tiyatrolar, oyunlar bu kurgu üzerine olduğu için. Örneğin  dünyaca ünlü bir sinemacı, tiyatrocu, yazar çıkmamıştır. Kitap fuarları   genelde yapılmaz  yapılsa bile sadece dini kitaplar  fuarı  gibi butik organizasyonlar  yapılır. Halbuki kitap insanoğlunu yazıyı keşfinden bu yana   en büyük kazancıdır. Her kitabın farklı bir  fikri vardır. İnsanlığa  farklı  anlayış getirir.

Müslüman şehirlerde   atalarımız Osmanlı  camilerin nasıl yapılacağını nereye , ne zaman yapılacağını kurallara bağlamıştır. Örneğin  son saf dolmayınca  yeni camii yapmaya müsaade etmemiştir.  Halbuki günümüzde  hemen bir camii yaptırma derneği kurup  yaptırmak   taklit ve estetikten yoksun  camiiler  üretmekte    ustalaştık.  Bu gün  kaç tane  projeleriyle  parmak ısırtan  muhteşem  camiler  görebiliyoruz.

Halbuki    Müslüman şehirlerde  sorgulamayı, akıl yürütmeyi, bireyselleşmeyi dizginleyen itaat ve biat eksenli eğitim-öğretim anlayışının özgürleştirilmesi toplumu da özgürleştirecektir. Birey olma, kendi donanımıyla sisteme değer katma güvenini kazanmış, otoriteye bağımlılıktan kurtulmuş “yetişkin bir toplumda” kent dindarlığı zaten kendiliğinden ortaya çıkar. Demokrasi, hukuk, temel insan hakları, düşünce ve inanç özgürlüğü ve ifade özgürlüğü, bireysel tercih özgürlüğünü içselleştirebilen, ekonomik değer üreten bir toplum, cami-kışla açmazındaki din istismarını da aşar. Bu  başarılamamıştır.

Önceki ve Sonraki Yazılar