Kadın istihdamı son bir yılda 40 bin azaldı

Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı Aralık 2016'da bir önceki yıla göre 40 bin, imalat sanayide kadın çalışan sayısı ise 20 bin azaldı.

Kadın istihdamı son bir yılda 40 bin azaldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Aralık 2016 verilerinin değerlendirildiği TEPAV istihdam izleme bülteninin 60'ıncı sayısı yayımlandı.

Buna göre; Aralık 2016'da sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı Aralık 2015'e göre 40 bin, imalat sanayide kadın çalışan sayısı ise 20 bin azaldı. Aralık 2016'da Aralık 2015'e göre 4/a sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı en fazla azalan sektör 52 bin azalışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü oldu. Bu sektörü; 22 bin azalışla ormancılık ve tomrukçuluk, 9 bin azalışla giyim eşyaları imalatı, 8 bin azalışla konaklama ve 7 bin azalışla ev içi çalışanların faaliyetleri sektörleri takip etti. Sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı en çok azalan ilk 5 sektörde bir de imalat sektörü bulundu. Giyim eşyaları imalatı sektörü, 9 bin azalışla imalat sanayide kadın çalışan sayısı en fazla azalan sektör oldu. Bu sektörü; 7 bin azalışla tekstil ürünleri imalatı, 5 bin azalışla makine ve ekipman kurulumu ve onarımı, bin azalışla metalik olmayan ürünlerin imalatı ve fabrikasyon metal ürünleri sektörleri takip etti.

4/a sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı en fazla azalan il 8 bin azalışla Antalya oldu. Antalya'yı 4 bin azalışla Adana, 3 bin azalışla İstanbul, Rize ve İzmir takip etti. Aralık 2016'da Aralık 2015'e göre 4/a sigortalı ücretli kadın çalışan sayısında yüzde 1'lik azalış olurken, sigortalı ücretli erkek çalışan sayısında yüzde 1,8'lik azalış oldu. Toplam sigortalı ücretli çalışan sayısındaki azalışın yüzde 18,1'i sigortalı ücretli kadın çalışan sayısındaki azalıştan kaynaklandı.

Sigortalı ücretli çalışan sayısı yüzde 1,6 azaldı
Aralık 2016'da sigortalı ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6'lık azalışla 13 milyon 775 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış serilere bakıldığında ise Kasım 2016'ya göre sigortalı ücretli sayısında 34 binlik azalış gerçekleşti.

Sektörel bazlı değişimlere bakıldığında yıllık en çok artış, 63 bin ile eğitim sektörü oldu. Oransal artışa bakıldığında ise bu sektörde bir yılda yüzde 9'luk bir artış yaşandı. Bu sektörü, 20 bin artışla istihdam faaliyetleri ve 18 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörleri takip etti. Çalışan sayısı en hızlı artan sektör ise yüzde 45,6 artışla istihdam faaliyetleri sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 39,9 artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, yüzde 27,7 artışla madenciliği destekleyici hizmet ve yüzde 26,6 artışla diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetleri sektörleri takip etti.

Türkiye genelinde Aralık 2016'da, Aralık 2015'e göre 88 sektörün toplamında 224 bin azalış görülmesine rağmen 43 sektörde sigortalı ücretli çalışan sayısında artış görüldü. Sigortalı ücretli sayısında azalma görülen 45 sektörde ise en çok azalmanın görüldüğü sektörler sıralamasında ilk sırayı 98 binlik istihdam azalışı ile bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörü aldı. Bir yılda istihdamın en çok azaldığı 10 sektörün 3'ü imalat sanayi sektörleri oluşturdu. Oransal olarak istihdam en hızlı ormancılık ve tomrukçuluk sektöründe (yüzde 64,6) azaldı.

İmalat sanayide kayıtlı istihdam 1 yılda 59 bin, 1 ayda 6 bin azaldı
Aralık 2016'da imalat sanayide sigortalı ücretli çalışan sayısında Aralık 2015'e göre 59 binlik (yüzde 1,7), mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Kasım 2016'ya göre imalat sanayide sigortalı ücretli çalışan sayısında 6 binlik azalış gerçekleşti. 24 imalat sanayi sektörü içerisinde geçen yıla göre toplam 8 sektörde artış görüldü. İmalat sanayide istihdamı en çok artan sektörlerin başında 18 bin yeni istihdam ile motorlu kara taşıtı ve römork imalatı geldi. Bu sektörü 4 binlik artış ile makine ve ekipman imalatı ve 3 binlik artış ile elektrikli teçhizat imalatı sektörleri takip etti. İmalat sanayide oransal olarak en hızlı artış ise yüzde 10,5 ile motorlu kara taşıtı ve römork imalatı sektöründe oldu.

İstihdamı en hızlı ve en çok artan il Şırnak
Sigortalı ücretli çalışan sayısı Aralık 2016'da geçen yıla göre 13 ilde artarken; 68 ilde azalış göstermiştir. En fazla artış 15 bin ile Şırnak'ta yaşandı. Şırnak'ı; 9 bin artışla Kocaeli, 8 bin artışla Bursa ve 7 bin artışla Tekirdağ takip etti. Oransal olarak sigortalı ücretli istihdamı Aralık 2015'e göre yüzde 85 ile en hızlı Şırnak'ta arttı. Şırnak'ı; Van, Kilis, Tekirdağ ve Sakarya takip etti. Sigortalı ücretli çalışan sayısı en çok azalan il olan Antalya'da 1 yıldaki istihdam azalışı 48 bin oldu.

Aralık 2016'da sigortalı ücretli kadın istihdamında Aralık 2015'e göre 40 bin azalış (yüzde 1) gerçekleşirken, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Kasım 2016'ya göre 5 bin artış gerçekleşti. Sektörel bazda bakıldığında son bir yılda 46 bin artışla eğitim sektörü en çok artış yaşanan sektör oldu. Bu sektörü, 7 bin artışla yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri ve istihdam faaliyetleri sektörleri takip etti. Oransal artışlara bakıldığında istihdam faaliyetleri sektörü yüzde 49,7'lik artışla en hızlı artış yaşanan sektör oldu. Aralık 2016'da imalat sanayide istihdam edilen sigortalı ücretli kadın sayısında Aralık 2015'e göre 24 sektörün 9'unda artış, 15'inde azalış yaşandı. 24 sektörün toplamında Aralık 2015'e göre 20 bin, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Kasım 2016'ya göre 3 bin azalış gerçekleşti.

Son bir yılda kadın istihdamının en fazla arttığı imalat sanayi sektörü 5 bin artışla motorlu kara taşıtı ve römork imalatı sektörü oldu. Bu sektörü makine ve ekipman imalatı, diğer imalatlar ve elektrikli teçhizat imalatı sektörleri takip etti. Oransal değişime bakıldığında ise yüzde 19,5'lik artışla motorlu kara taşıtı ve römork imalatı sektörü Aralık 2015'e göre en hızlı artan sektör oldu. Aralık 2016'da sigortalı ücretli kadın istihdamında Aralık 2015'e göre 81 ilin toplamında 40 bin istihdam azalışı, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Kasım 2016'ya göre 5 bin istihdam artışı yaşandı.

Aralık 2015'e göre artış yaşanan illerin başında 4 binlik istihdam artışıyla Van ve Bursa geldi. Bu illeri; 3 bin istihdam artışı ile Kocaeli ve Şırnak, 2 bin artış ile Tekirdağ ve Sakarya takip etti. Oransal artışlara bakıldığında en hızlı artış yüzde 111,9 ile Şırnak'ta yaşandı. Şırnak'ı; Van, Ağrı, Mardin ve Iğdır takip etti.

1 yılda 88 sektörün 50'sinde işyeri sayısı azaldı
Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı Aralık 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 0,5 (9 bin) artarak 1 milyon 749 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Kasım 2016'ya göre işyeri sayısında 156 artış gerçekleşti. Sektörler bazında incelendiğinde, Aralık 2015'e göre 5 bin artış ile gayrimenkul faaliyetleri ve toptan ticaret sektörü işyeri sayısı en fazla artan sektörler oldu. Bu sektörleri; yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri, perakende ticaret ve eğitim sektörleri izledi. Oransal değişime bakıldığında kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü bir yılda yüzde 91,8 oranında arttı. Bu sektörü; istihdam faaliyetleri ve tütün ürünleri imalatı sektörleri takip etti.

İşyeri sayısı 65 ilde arttı
Aralık 2016'da il bazında işyeri sayısına bakıldığında Aralık 2015'e göre 81 il içinde 65 ilde artarken; 16 ilde azaldı. Türkiye genelinde bir yılda işyeri sayısı 9 bin (yüzde 0,5) arttı. Son bir yılda işyeri sayısını en çok artıran il Kocaeli, Bursa ve Van (bin) oldu. Bu illeri; Şırnak, Trabzon, Tekirdağ ve Kahramanmaraş takip etti. Oransal değişime bakıldığında işyeri sayısı en hızlı artan il yüzde 70,8 artışla Şırnak oldu. Şırnak'ı; Van, Muş, Batman ve Siirt takip etti.

Aralık 2016 verilerine göre Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) sayısı 1 yılda 9 bin arttı. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında KOBİ sayısı Kasım 2016'ya göre 605 azaldı. Aralık ayında geçen yıla göre KOBİ işyeri sayısı en fazla artan il bin ile Kocaeli, Bursa ve Van oldu. Bu illeri; Şırnak, Trabzon, Tekirdağ ve Kahramanmaraş takip etti. KOBİ işyeri sayılarının sektörel dağılımlarına bakıldığında 1 yılda en hızlı artan sektör yüzde 93 ile kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik oldu. Bu sektörü; istihdam faaliyetleri, tütün ürünleri imalatı ve madenciliği destekleyici hizmet sektörleri izledi.

Sigortalı çalışan sayılarının KOBİ'lere göre dağılımlarına bakıldığında; Aralık 2015'e göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı 234 bin, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Kasım 2016'ya göre 37 bin azaldı. Aralık 2015'e göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artış gösteren il 9 bin istihdam ile Şırnak oldu. Şırnak'ı; 6 bin ile Van, 4 bin ile Tekirdağ, 3 bin ile Manisa, 2 bin ile Mersin ve Ordu izledi. KOBİ sigortalı çalışan sayısı en hızlı artan sektör yüzde 47,1 ile kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü olurken, bu sektörü; madenciliği destekleyici hizmet ve diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetleri sektörleri takip etti.

1 yılda esnaf sayısı 52 bin azaldı
Türkiye genelinde esnaf sayısı Aralık 2015'e göre 52 bin (yüzde 2,6) azalarak 1 milyon 984 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Kasım 2016'ya göre esnaf sayısı 3 bin artarken, son bir yılda esnaf sayısı en fazla (17 bin) İstanbul'da azaldı. İstanbul'u; Ankara, Antalya, Bursa ve Adana takip etti. Oransal olarak bakıldığında esnaf sayısı en hızlı (yüzde 9,7) Şırnak'ta azaldı. Şırnak'ı; Zonguldak, Batman, Kırıkkale ve Denizli takip etti. Aralık 2016'da çiftçi sayısında Türkiye genelinde Aralık 2015'e göre 79 bin (yüzde 10), Kasım 2016'ya göre mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında 4 bin azalış gerçekleşti. 1 yılda çiftçi sayısı Şırnak hariç tüm illerde azaldı. Çiftçi sayısı en fazla azalan il 5 bin çiftçi ile Hatay oldu. Hatay'ı; Konya, Mersin, Antalya, Samsun ve Balıkesir takip etmiştir. Oransal olarak en hızlı azalış yüzde 21,1 ile Van'da gerçekleşti.
Aralık 2016'da kamu çalışanı sayısı Türkiye genelinde Aralık 2015'e göre 50 bin (yüzde 1,7) azalırken, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Kasım 2016'ya göre 6 bin azaldı. Aralık 2015'e göre Diyarbakır 3 bin artış ile kamu çalışanı sayısı en fazla artan il oldu. Diyarbakır'ı; Şırnak, Karabük, Elazığ ve Gaziantep izledi. Oransal olarak incelendiğinde Aralık 2015'e göre en hızlı artış yüzde 12,7 ile Karabük'te gerçekleşmiştir.
Ardahan, 27,77 lira artış ile 1 yılda ortalama günlük kazancı en fazla artan il olurken, ardından Kars, Tunceli, Bitlis ve Zonguldak geldi. Bir yılda ortalama günlük kazancı en hızlı artan il yüzde 49,6 ile Ardahan oldu. Ardahan'ı; Kars, Bayburt ve Bitlis izledi.

Aralık 2016 verilerine göre 4/a sigortalı kapsamında prime esas ortalama günlük kazançların sektörlere göre dağılımına bakıldığında havayolu taşımacılığı sektörü 61,53 lira ile 1 yılda ortalama günlük kazancı en fazla artan sektör oldu. Bu sektörü kok kömürü ve petrol ürünleri imalatı ve ormancılık ve tomrukçuluk sektörleri takip etti. Bir yılda ortalama günlük kazancı en hızlı artan sektör yüzde 74,1 ile ormancılık ve tomrukçuluk sektörü oldu.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.